Bent u voorbereid op Europese privacyregels?

De helft van de organisaties in Nederland bereidt zich nog niet voor op de strenge Europese privacyregels, die eind mei 2018 van kracht worden. Dat meldt adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) op basis van eigen onderzoek.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat op 25 mei 2018 in. Deze EU-verordening, die veel strenger is dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, gaat ook voor scholen gelden.

PwC wijst erop dat dit grote gevolgen heeft voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. ‘Centraal staan het verkrijgen van inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens en datastromen en het vooraf borgen van privacy bij nieuwe producten en systemen.’ Organisaties die niet aan de verordening voldoen, kunnen een boete krijgen van maximaal 4 procent van de jaaromzet of maximaal 20 miljoen euro.

Volgens PwC onderschatten veel organisaties de voorbereiding op de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat een groot deel van de organisaties nu ook al niet voldoet aan de huidige Nederlandse privacywetgeving.

Speelkwartier privacyregels voorbij

Bij de NOS vertelt ICT’er André Poot van de koepel CVO-AV met twee christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem en Leerdam, dat hij er een dagtaak aan heeft om zijn organisatie op de Europese verordening voor te bereiden. ‘We moeten al onze privacyreglementen herschrijven en al onze databases in kaart brengen. De privacywaakhond heeft duidelijk gemaakt dat het speelkwartier voor scholen vanaf nu over is en dat we strenger aangepakt gaan worden.’

Ook jurist en privacy-expert Job Vos van Kennisnet komt bij de NOS aan het woord: ‘Je moet continu onder de loep houden wat je precies doet met data. Iedere docent moet worden getraind om zorgvuldig met privacy om te gaan.’ Zo moeten docenten beseffen dat ze gevoelige gegevens niet mogen mailen of uitwisselen op usb-sticks. ‘Dat mocht al niet, maar straks moet je kunnen aantonen dat je dat ook echt niet doet’, zegt Vos.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Samen op data-expeditie in onderwijs

Mensen uit het onderwijs, maar ook ouders en leerlingen kunnen op 11 november in Utrecht met het ministerie van Onderwijs op data-expeditie. Dat houdt in dat ze met elkaar openbare gegevens, data, gaan verzamelen om onderwijsinformatie te vinden.

De bijeenkomst met de titel ‘Onderwijsdata onder de loep’, wordt gehouden op de openbare havo/vwo-school Unic aan de Van Bijnkershoeklaan 2. Er zijn data-experts aanwezig om de deelnemers te helpen bij het zoeken naar open data. De deelnemers bedenken zelf een onderwijsvraag die ze willen beantwoorden met behulp van de gegevens die publiek beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om cijfers over zittenblijven, examenresultaten of de vraag welke studies oud-scholieren zijn gaan volgen. Daarbij kunnen de deelnemers gebruikmaken van een data-expeditie-toolkit. De resultaten  plus hun ideeën voor bijvoorbeeld een app, presenteren ze nog diezelfde middag in groepjes voor een jury met onder anderenstaatssecretaris Dekker van OCW en Peter van Hulsen van Ouders& Onderwijs.

Het programma, dat is georganiseerd door het instituut Waag Society in opdracht van het ministerie van OCW, begint om 14.30 uur en duurt tot 19.30. Meer informatie en aanmelden