Mensen uit het onderwijs, maar ook ouders en leerlingen kunnen op 11 november in Utrecht met het ministerie van Onderwijs op data-expeditie. Dat houdt in dat ze met elkaar openbare gegevens, data, gaan verzamelen om onderwijsinformatie te vinden.

De bijeenkomst met de titel ‘Onderwijsdata onder de loep’, wordt gehouden op de openbare havo/vwo-school Unic aan de Van Bijnkershoeklaan 2. Er zijn data-experts aanwezig om de deelnemers te helpen bij het zoeken naar open data. De deelnemers bedenken zelf een onderwijsvraag die ze willen beantwoorden met behulp van de gegevens die publiek beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om cijfers over zittenblijven, examenresultaten of de vraag welke studies oud-scholieren zijn gaan volgen. Daarbij kunnen de deelnemers gebruikmaken van een data-expeditie-toolkit. De resultaten  plus hun ideeën voor bijvoorbeeld een app, presenteren ze nog diezelfde middag in groepjes voor een jury met onder anderenstaatssecretaris Dekker van OCW en Peter van Hulsen van Ouders& Onderwijs.

Het programma, dat is georganiseerd door het instituut Waag Society in opdracht van het ministerie van OCW, begint om 14.30 uur en duurt tot 19.30. Meer informatie en aanmelden

Deel dit bericht: