Samenwerking centraal in De Staat van de Ouder 2018

De landelijke belangenorganisatie Ouders & Onderwijs laat in de online publicatie De Staat van de Ouder 2018 vijf praktijkvoorbeelden zien van samenwerking tussen ouders en scholen.

Het zijn praktijkvoorbeelden uit het basis- en voortgezet onderwijs die betrekking hebben op passend onderwijs, ouders en mentorschap, de formele zeggenschap, een dorp dat de school overneemt en ouders als coach van andere ouders.

De Staat van de Ouder 2018

Ouders gezocht voor ‘De Staat van de Ouder’

Hoe kijken ouders tegen het onderwijs aan? Informatiepunt Ouders & Onderwijs zoekt ouders die hier antwoord op willen geven.

Ouders & Onderwijs brengt De Staat van de Ouder uit. Hierin staat hoe ouders tegen het onderwijs en de school van hun kind(eren) aankijken. Ouders kunnen een online enquête invullen en/of meedoen aan groepsgesprekken.

Lees meer…