De groep ouders die het niet lukt om passend onderwijs voor hun kind te realiseren is veel te groot en lijkt alsmaar toe te nemen.’ Dat meldt Ouders & Onderwijs in De Staat van de Ouder.

Deze ouders komen klem te zitten tussen de belangen van hun kind en de mogelijkheden die de school kan en wil bieden. ‘Die ouders hebben het gevoel dat hun kind niet gezien wordt, en dat het vechten tegen de bierkaai is om de situatie te verbeteren’, zo staat in het rapport. Volgens Ouders & Onderwijs komen scholen de zorgplicht vaak niet na. Doordat de Inspectie van het Onderwijs daar te weinig op zou letten, blijft de situatie volgens de belangenorganisatie van ouders bestaan.

Leraren doen hun best

Aan de leraren ligt het volgens Ouders & Onderwijs niet. Die doen vaak hun best ‘om in de klas zo goed en zo kwaad als het gaat passend onderwijs te geven, maar ze kampen met werkdruk door personeelstekorten, bureaucratie en overvolle klassen’. Bovendien beschikken ze volgens de ouderorganisatie over onvoldoende kennis over specifieke aandoeningen. ‘Ze kunnen ook niet terugvallen op onderwijsondersteunend personeel, want dat is er vaak niet.’

In De Staat van de Ouder staat ook dat het ontbreken van passend onderwijs voor grote schade kan zorgen bij gezinnen. ‘Want als een kind vastloopt, legt dat een enorme druk op ouders.’ Het machteloze gevoel dat ouders hieraan kunnen overhouden, leidt volgens Ouders & Onderwijs tot stress in het gezin, met soms verstrekkende gevolgen als baanverlies of psychische problemen.

Kan het beter?

In het rapport staan vier oplossingsrichtingen. Zo zou de basis van het onderwijs op orde moeten worden gebracht. Verder zouden scholen ouders beter moeten informeren over wat er wel en wat er niet mogelijk is op het gebied van extra ondersteuning. Ook zouden scholen meer gebruik moeten maken van de inbreng van ouders.

Ten slotte staat in De Staat van de Ouder dat het stelsel van passend onderwijs anders moet, omdat nu met ‘een circus aan organisaties en instellingen’ een ‘onbevredigend’ eindresultaat wordt bereikt.

Lees meer…

Deel dit bericht: