Levering nieuwe leermiddelen dyslexie in gevaar

Dit schooljaar ontstaat er een groot probleem met het leveren van nieuwe aangepaste leermiddelen voor leerlingen met dyslexie. Dat meldt de Vereniging Onbeperkt Lezen aan VOS/ABB.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet in juli in antwoord op Kamervragen weten dat leerlingen met dyslexie en hun ouders de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om bestanden voor dyslexiesoftware te bestellen bij Dedicon. Deze organisatie kreeg middels een aanbesteding de opdracht om leermiddelen aan te passen.

Nu deze aanbesteding is verlopen, kan Dedicon geen nieuwe bestanden voor dyslexiesoftware produceren. Bestaande materialen zijn nog wel leverbaar, maar als er een nieuwe lesmethode komt, zal die niet meer door Dedicon worden omgezet, zegt Monique Oudshoorn van de Vereniging Onbeperkt Lezen.

Algemene toegankelijkheid leermiddelen

Over de antwoorden die Dekker in juli gaf, is zij kritisch. De staatssecretaris schetst volgens haar een onvolledig beeld van de situatie die is ontstaan nu er geen financiering meer is voor het aanpassen van leermiddelen. Het niet verlengen van de aanbesteding betekent volgens haar een einde aan de algemene toegankelijkheid van leermiddelen.

Voor commerciële bedrijven is het werk dat Dedicon deed over het algemeen niet interessant genoeg, vertelt Oudshoorn. Er kan volgens haar alleen geld worden verdiend met het aanpassen van lesmethoden die veel worden gebruikt. Leermiddelen waar maar weinig vraag naar is, zullen niet meer worden aangepast, vreest zij.

Meer schoolboeken toegankelijk voor dyslecten

De meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs worden de komende jaren omgezet in een vorm die geschikt is voor de softwareprogramma’s Sprint+ en Kurzweil. Deze programma’s stellen dyslectische leerlingen in staat de inhoud van een leer- of werkboek niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren met behulp van de tekst-naar-spraak-software die deel uitmaakt van de pakketten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef in mei 2009 een openbare aanbestedingsprocedure uit voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. De aanbesteding is nu gegund aan Dedicon.

Dedicon bouwt in drie schooljaren (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) een royale collectie op van aangepaste schoolboeken. Scholen kunnen de bestanden bij Dedicon bestellen voor leerlingen die beschikken over een dyslexieverklaring, vanaf groep 5 in het primair onderwijs. De eerste bestanden komen naar verwachting al in november 2009 beschikbaar.

Via de website van Dedicon kunnen scholen zich hiervoor aanmelden. De kosten van de aangepaste schoolboeken zijn 4,50 euro per dyslectische leerling per jaar. OCW wijst er op dat, nu de gratis schoolboeken zijn ingevoerd, de vo-scholen ook verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van aangepast lesmateriaal. Zie hiervoor www.gratisschoolboeken.nl onder de kop ‘wat wordt gratis?’

Stichting Dedicon is in Nederland specialist in het maken van aantrekkelijke alternatieve leesvormen. In opdracht van bedrijven en overheden onderzoekt en ontwikkelt Dedicon oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen kan lezen wat hij wil in een vorm die bij hem past. Het bedrijf produceert onder meer boeken, kranten, tijdschriften, educatief materiaal en informatie in vergrote, digitale en gesproken vorm, in braille en in hybride vorm (een combinatie van beeld en spraak). Zie verder www.dedicon.nl.