Te weinig leerlingen: Jeroen Bosch College gaat dicht

Het rooms-katholieke Jeroen Bosch College gaat in 2022 dicht. De Brabantse schoolvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) meldt dat de school in Den Bosch al jaren te weinig leerlingen trekt en dat ook de prognoses negatief zijn.

OMO moet al jaren financieel bijspringen om de school open te houden. ‘Dit is een onhoudbare situatie. Daarom is besloten om het Jeroen Bosch College te sluiten’, zo staat op de website van het schoolbestuur. Er is een sociaal plan in de maak voor leraren die mogelijk hun baan verliezen.

Lees meer…

Warm in memoriam voor overleden docent

Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch denkt met warme gevoelens terug aan wiskundedocent Erik Oltmans. Hij maakte maandag een einde aan zijn leven door van het dak van de school te springen.

In een in memoriam dat de school op haar website heeft geplaatst, staat dat Oltmans veel zorg had voor zijn leerlingen. ‘Soms leek de school wel waar hij woonde: Erik was daar, ’s morgens vroeg al, ’s middags laat nog. Een echte docent, een ware caretaker; het laatste meer voor de leerlingen, dan voor zichzelf.’

In het in memoriam staat ook dat hij een moeizame en zware levensweg had. ‘Op ónze levensweg gaan we de herinnering aan hem in als aan een bijzondere man’, zo meldt de school. Oltmans was 10 jaar wiskundedocent aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch.

Docent springt van dak gymnasium Den Bosch

Een docent van het openbare Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is van het dak van de school gesprongen. Hij is overleden.

Het gebeurde maandagochtend rond kwart voor tien. Verschillende media meldden kort daarna dat een aantal leerlingen er getuige van was. Alle leerlingen van de school zijn na het vreselijke incident opgevangen in de aula. Na een korte bijeenkomst mochten ze naar huis.

Voor wie daar daar behoefte aan heeft, wordt in de school slachtofferhulp aangeboden. Op de website van de school staat dat betrokkenen telefonisch contact met Slachtofferhulp kunnen opnemen of kunnen langsgaan bij het kantoor van deze organisatie in Den Bosch.

Enorme impact

Rector Etha Schoemaker spreekt van een heel treurige dag. ‘Het heeft een enorme impact op de school, de leerlingen en collega’s’, zo vertelt ze.

Het Brabants Dagblad laat hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord. Volgens hem maakt deze gebeurtenis extra indruk op de leerlingen, omdat het een docent betreft.

‘Door leerlingen worden docenten vaak gezien als wijze en verstandige mensen die controle over hun leven hebben. Als zo’n voorbeeldfiguur besluit om uit het leven te stappen, heeft dat een buitengewoon indringend effect’, aldus Kerkhof.

Erover praten

Hij adviseert de school om voor een goede verwerking er openlijk over te praten met alle betrokkenen. ‘Zijn er scholieren die met dezelfde gedachten rondlopen? Vraag het. Het is heel belangrijk om open en transparant te praten over de aanleidingen tot suïcide en er goede voorlichting over te geven.’

Leerlingen kunnen samen met hun ouders voor advies naar de website van 113Online. Deze zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie verleent online en telefonische hulp.

VOS/ABB wenst alle betrokkenen voor de komende tijd veel sterkte toe.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft kinderparlement

Elke basisschool in ‘s-Hertogenbosch kan twee leerlingen afvaardigen in het Bossche kinderparlement. Dit initiatief past bij thema’s als leerlingparticipatie, burgerschap en democratie.

Het Bossche kinderparlement kwam woensdag voor het eerst samen in de nieuwe raadszaal in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. De vergadering werd geopend door vertrekkende bestuursvoorzitter Joop van Lanen van ATO scholenkring, dat samen met de schoolbesturen SIGNUM en Leijestroom deelneemt aan het Bossche kinderparlement.

Vooraf hebben de Bossche basisscholen gewerkt aan leerlingparticipatie, burgerschap en democratie. Vanuit groepsvergaderingen zijn leerlingenraden en schoolfora ontstaan. Daaruit is vervolgens het kinderparlement gegroeid.

Lees meer en bekijk foto’s van de opening van het Bossche kinderparlement.

Bossche directeur als 5000ste ingeschreven

Directeur Ankie de Laat van openbare basisschool Het Rondeel in Den Bosch heeft zich als 5000ste deelnemer ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Het Rondeel valt onder de bij VOS/ABB aangesloten ATO Scholenkring.

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich vanaf juni dit jaar inschrijven. Om zich te kunnen registreren als registerdirecteur of registeradjunct-directeur, moeten zij aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die staan beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dat kan een afgeronde schoolleidersopleiding zijn of een met goed gevolg afgeronde assessment.

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO: ‘Het is bijzonder en mooi dat we al binnen een halfjaar na de start van het register de 5000ste inschrijver mogen verwelkomen. Dit betekent dat de helft van de schoolleiders zich al heeft ingeschreven. Hieruit blijkt dat het register een groot draagvlak heeft. Het voorziet kennelijk in een behoefte en biedt schoolleiders houvast bij hun professionalisering. Ze geven hiermee het signaal af dat ze kinderen het beste onderwijs willen bieden. De professionaliteit van de schoolleider is sterk bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.’

Het Schoolleidersregister PO heeft tot doel de professionalisering van schoolleiders te borgen. Door te voldoen aan criteria die door de beroepsgroep zelf zijn vastgesteld, laten schoolleiders zien dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun verdere professionalisering en kwaliteit. In cao-afspraken is registratie voor schoolleiders verplicht gesteld.