Meedenken over onderwijskwaliteit – PO/VO

Het ministerie van OCW organiseert twee bijeenkomsten waarop u kunt meedenken over zaken als deugdelijkheidseisen, de leercultuur op school en evidence-informed werken. Het ministerie wil weten welke eisen hieraan moeten worden gesteld en of er wellicht behoefte is...

Kunnen we deugdelijkheidseisen schrappen? – PO/VO

Onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre we met het eventueel schrappen van deugdelijkheidseisen de administratieve lasten in het funderend onderwijs kunnen terugdringen. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wijst...