Onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre we met het eventueel schrappen van deugdelijkheidseisen de administratieve lasten in het funderend onderwijs kunnen terugdringen. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wijst erop dat leraren, schoolleiders en schoolbesturen een grote overladenheid ervaren aan verwachtingen, eisen en administratieve lasten. ‘Dit leidt hen af van waar de focus zou moeten liggen: lesgeven aan leerlingen’, zo staat in de brief.

Daarom is het zaak om de administratieve lasten te verlichten, benadrukt de minister. Dat zou volgens haar kunnen door bepaalde deugdelijkheidseisen te schrappen, maar dan moet dat wel zoden aan de dijk zetten. Daarom wordt eerst onderzocht welke eisen veel en welke eisen weinig administratieve lastendruk veroorzaken.

De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2025 verwacht.

Lees meer…

Deel dit bericht: