Lerarentekort tegengaan met meer diversiteit – PO/VO

De onderwijsministers denken dat het lerarentekort kan worden tegengegaan door in te zetten op meer diversiteit voor de klas. Dat blijkt uit antwoorden van hen op vragen uit de Tweede Kamer. Meer diversiteit onder leraren is volgens hen eerst en vooral nodig omdat...

Meer genderdiversiteit op school – VO

Ruim 3% van de jongeren tot 25 jaar geeft aan zich trans of genderdivers te voelen. Dat is iets meer dan in 2017, melden expertisecentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Het gaat om jongeren die zeggen dat hun genderidentiteit niet (volledig en uitsluitend) overeenkomt...

Inclusieve feestdagen- en vieringenkalender – PO/VO

Op het gezamenlijke symposium Verhalen delen in het openbaar onderwijs op 18 maart in Amersfoort presenteren wij met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de Inclusieve feestdagen- en vieringenkalender. Deze kalender voor het schooljaar 2024-2025 biedt de...

DENK staat onomwonden achter artikel 23 – PO/VO

DENK wil dat er niet wordt getornd aan artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. De partij blijft ‘onomwonden staan achter het recht op religieus en bijzonder onderwijs’, zo staat in het verkiezingsprogramma. DENK meldt voorstander te zijn...