Minister: ‘Doorbetalen bij staking is niet verboden’

Doorbetaling van stakende leraren is niet verboden, meldt minister Arie Slob. Maar hij wil ook niet de indruk wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeurt.

Daarom wil de minister geen standpunt innemen over het al dan niet doorbetalen, schrijft hij in antwoord op de Kamervragen die SP-Kamerlid Peter Kwint hierover heeft gesteld. Kwint vond het vreemd dat OCW geen antwoord gaf toen VOS/ABB ernaar vroeg in aanloop naar de onderwijsstakingen van 14 februari en 14 maart. De vraag is van belang, omdat schoolbesturen willen weten of ze bij doorbetaling risico lopen op terugvordering van de rijksbekostiging, omdat die strikt genomen niet mag worden besteed aan iets anders dan onderwijs.

Onzekerheid schoolbesturen blijft

Bij de stakingen in oktober en december stond OCW nog op het standpunt dat doorbetalen mocht zonder risico op terugvordering, maar dit jaar liet OCW weten hierover geen standpunt in te nemen. Kamerlid Kwint vond net als VOS/ABB dat de minister hiermee de schoolbesturen in het ongewisse liet. Ook nu zijn Kamervragen zijn beantwoord, blijft de onzekerheid over terugvordering bestaan bij schoolbesturen, omdat niet helder wordt of de rijksbekostiging rechtmatig is besteed bij doorbetaling aan stakers.

‘Zaak tussen werkgever en werknemer’

Nu antwoordt Slob dat de werkgever niet verplicht is om een stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd, maar het is ook niet verboden. ‘Het is een zaak tussen werknemer en werkgever. Ik heb daar geen rol in’, aldus Slob. Hij zegt dat dat ook zijn standpunt is geweest bij de stakingen van 5 oktober en 12 december. ‘Overigens heb ik van sommige scholen vernomen dat zij bij de stakingen van 5 oktober en 12 december het salaris niet hebben doorbetaald’, voegt hij er aan toe.

De wet bepaalt dat bij een staking geen loon aan de stakers hoeft te worden betaald. ‘Dat is helder voor schoolbesturen en werknemers. Of vervolgens toch wordt doorbetaald, is een zaak van werkgevers. De arbeidsvoorwaardenvorming is immers gedecentraliseerd’, aldus Slob in zijn schriftelijke antwoord

Niet verboden, maar ook geen goedkeuring

‘Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur’, besluit Slob zijn beantwoording.

 

 

OCW: Stakende leraren doorbetalen mag

Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 12 december meedoen aan de mogelijke volgende staking voor meer geld en minder werkdruk in het primair onderwijs. Dat bevestigt het ministerie tegenover VOS/ABB.

‘We kunnen bevestigen dat OCW niet de bekostiging gaat terugvorderen bij besturen die salaris doorbetalen tijdens de staking van 12 december’, zo laat het ministerie desgevraagd weten.

Daarmee stelt OCW zich op hetzelfde standpunt dat het innam voorafgaand aan de staking op 5 oktober. Toen liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat OCW niet voornemens was ‘om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die (…) aan de staking meedoen door te betalen’.

De woordvoerder stelde toen ook dat vakbonden weliswaar een stakingskas hebben, maar dat het ‘strikt genomen niet verboden is voor besturen om leraren bij een staking door te betalen’. Hij benadrukte echter dat zijn woorden slechts betrekking hadden op de staking op 5 oktober, maar ze gelden ook als er op 12 december wordt gestaakt, meldt OCW nu.

Doorbetalen: móet niet, mág wel

De woorden het ministerie betekenen niet dat het verplícht is stakers door te betalen. Met andere woorden: het móet niet, maar het mág wel van het ministerie. Schoolbesturen kunnen er dus ook voor kiezen om stakers niet door te betalen.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan dat volgens de wet leraren niet mogen worden doorbetaald. Ten eerste geldt het principe ‘geen arbeid, geen loon’ en ten tweede zou doorbetaling kunnen worden beschouwd als onrechtmatige besteding van rijksbekostiging.

Het ministerie denkt daar dus anders over, en herhaalt expliciet dat doorbetaling niet verboden is en dat het dus niet zal korten op de bekostiging.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Stakende leraren krijgen loon niet meer doorbetaald

Een deel van de schoolbesturen heeft besloten om het salaris van leraren die op 12 december mogelijk gaan staken, niet door te betalen. Bij de vorige staking op 5 oktober voor meer geld en minder werkdruk in het primair onderwijs kozen vrijwel alle besturen om door te betalen.

Het Algemeen Dagblad meldt dat bijvoorbeeld de schoolbesturen in Rotterdam en vrijwel alle besturen in Den Haag hebben besloten om niet door te betalen.

In een brief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam staat dat iedereen het recht heeft om te staken en dat leraren die lid zijn van een vakbond, een beroep kunnen doen op een stakingskas.

Het bestuur van De Haagse Scholen vinden een staking nu niet het juiste middel. ‘Er is sprake van een eerste handreiking van een nieuw kabinet en een minister die nog maar net is gestart’, zegt een woordvoerder van De Haagse Scholen in het AD.

Doorbetaling salaris na vervanging

De Helpdesk geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn. Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1: Vervanging met tijdelijke uitbreiding
Een leerkracht heeft een vervangingsaanstelling per 1 februari, daarnaast krijgt zij per 15 maart een tijdelijke uitbreiding. Betrokkene heeft recht op doorbetaling tot 1 augustus voor wat betreft de vervangingsaanstelling. De tijdelijke uitbreiding eindigt op de laatste schooldag. Er vindt geen doorbetaling tot 1 augustus plaats over deze tijdelijke uitbreiding.

Voorbeeld 2: Ziektevervanging met aansluitend vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof
Een leerkracht gaat vanaf 1 februari vervangen voor ziekte en daarna aansluitend voor zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht. Betrokkene heeft recht op doorbetaling tot 1 augustus. Wanneer echter het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie afloopt, bijvoorbeeld op 18 juli, dan krijgt deze werknemer ontslag op 18 juli en vindt er geen doorbetaling tot 1 augustus plaats.

Voorbeeld 3: Gelijk aan voorbeeld 2 maar dan met aansluitend nogmaals ziektevervanging
Gaat deze werknemer aansluitend aan de zomervakantie werken voor ziekte van een leerkracht, die al vanaf 1 augustus ziek is, dan krijgt betrokkene, ook al is nog niet duidelijk hoe lang de vervanging gaat duren, wel betaald vanaf 1 augustus, omdat betrokkene al de laatste 2 maanden in het vorige schooljaar heeft gewerkt.

Voorbeeld 4: Gelijk aan voorbeeld 2 maar dan met aansluitend vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof
Gaat deze werknemer aansluitend aan de zomervakantie opnieuw een zwangerschaps- en bevallingsverlof vervangen dat op 25 augustus ingaat, dan krijgt betrokkene vanaf 1 september betaald wanneer dit de eerste schooldag is.

Voorbeeld 5: Vervanging bij werkgever A en daarna vervanging bij werkgever B
Een leerkracht heeft vanaf begin van het schooljaar tot 1 april bij werkgever A in een vervangingsbetrekking gewerkt. Aansluitend gaat betrokkene werken bij werkgever B. Betrokkene krijgt doorbetaald tot 1 augustus over zijn aanstelling bij werkgever B.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl