De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen veel vragen over doorbetaling van vervangers, nu vanwege de coronacrisis de scholen tijdelijk geen onderwijs op locatie verzorgen. Het antwoord op de vraag of vervangers moeten worden doorbetaald is ‘ja’. In het primair onderwijs worden de kosten hiervoor vergoed door het Vervangingsfonds.

Indien de vervanger niet kan werken in verband met de coronacrisis, dan heeft hij of zij recht op loondoorbetaling op grond van artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek, omdat dit in de risicosfeer van de werkgever ligt. Waar mogelijk, kunnen bepaalde werkzaamheden nog wel thuis worden opgedragen, zoals begeleiding en voorbereiding voor thuisonderwijs.

De coronacrisis is in beginsel geen reden om het contract van de vervanger vroegtijdig te beëindigen. Dit betekent dat betrokkene tot de einddatum aanspraak maakt op loondoorbetaling, tenzij de werknemer ermee instemt dat het contract eerder stopt. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst, waarbij de WW-rechten veilig worden gesteld.

Vervangingskosten vergoed

Het Vervangingsfonds meldt dat de vervangingskosten worden vergoed. Let op: dit laatste geldt natuurlijk alleen voor het primair onderwijs! Het voortgezet onderwijs is immers niet aangesloten bij het Vervangingsfonds.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: