Met doorlopende leerlijnen meer vmbo’ers naar mbo

De doorlopende leerroutes vmbo-mbo zorgen ervoor dat meer leerlingen kiezen voor een mbo-vervolgopleiding. Dat staat in het onderzoeksrapport Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018.

Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar 3 van het vmbo.

Binnen de experimenten zijn er drie soorten routes:

  • De vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo (basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg) naar alle sectoren op mbo-niveaus 2 en 3.
  • De beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader, gemengd of theoretisch naar alle sectoren op mbo-niveau 4.
  • De technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo-niveau 4.

In het onderzoeksrapport staat onder andere dat het aandeel vmbo’ers dat doorstroomt naar mbo groter is bij leerlingen die gestart zijn met een route dan bij leerlingen van een soortgelijke opleiding zonder doorlopende leerlijn. Ook wordt er minder gewisseld van opleidingsroute tussen vmbo en mbo.

Verder staat in het rapport dat het aantal leerlingen dat start met een doorlopende leerroute in het schooljaar 2017-2018 is gestegen tot 2270. In het leerjaar daarvoor waren het er 1545.

Lees meer…

Nieuwe school met po en vo in één gebouw

Amsterdam Nieuw-West krijgt na de zomervakantie een nieuwe school, waarin primair en voortgezet onderwijs worden gecombineerd. De hoogste groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen les in één gebouw. Dat zijn de leerlingen van 10 tot 16 jaar.

De school krijgt de naam Spring High en heeft tot doel de overgang van basis- naar middelbare school te versoepelen. Er komen doorlopende leerlijnen, zowel pedagogisch-didactisch als vakinhoudelijk. ‘Hiermee is het vroegtijdig selecteren van leerlingen verleden tijd’, aldus de oprichters.

Die oprichters zijn twee bestaande Amsterdamse schoolbesturen, Stichting Westelijke Tuinsteden (primair onderwijs) en Esprit scholen (primair en voortgezet onderwijs), plus ‘De Trampoline’, een onderwijsinitiatief uit de Amsterdam Onderwijs Challenge. Door het tekenen van de intentieverklaring hebben de partijen een duurzame samenwerking bekrachtigd.

In de nabije toekomst gaan de initiatiefnemers op zoek naar nauwe samenwerking met vervolgopleidingen en partners / bedrijven in de omgeving van Nieuw-West. De samen te stellen adviesraad zal bestaan uit mensen uit vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en het bedrijfsleven.

Meer informatie