Leerlingen voortgezet onderwijs drinken minder

Het alcoholgebruik onder Nederlandse 15- en 16-jarigen neemt verder af, meldt het Trimbos Instituut.

In 2014 werd de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. De verhoging van die leeftijdsgrens bracht onder andere met zich mee dat alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs alcoholvrij werden.

Sinds de verhoging van de minimumleeftijd wordt er door jongeren minder gedronken. Het Trimbos Instituut signaleert echter nog wel dat binge drinking (‘klemzuipen’) onder 15- en 16-jarige jongeren een probleem blijft.

Lees meer…

Drank niet funest voor hersens, wel voor schoolprestaties

Psycholoog Tim Janssen heeft tijdens promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam niet kunnen aantonen dat er hersenveranderingen optreden bij jongeren die alcoholische dranken gebruiken. Wel kunnen de schoolprestaties eronder lijden. Daarom schaart Janssen zich achter het beleid dat alcoholgebruik onder de 18 jaar moet tegengaan.

Janssen volgde twee jaar lang jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun middelengebruik. Tijdens zijn onderzoek kon hij geen hersenveranderingen aantonen onder jongeren die dronken. Uit eerder onderzoek bleek al dat zij taken op de computer net zo goed konden uitvoeren als niet-drinkende leeftijdgenoten.

Janssen: ‘De oproep ‘Mijd alcohol, want je hersenen gaan eraan’ lijkt dus voorbarig. Echter, er zijn bij steviger drankgebruik juist ook andere risico’s. Schoolprestaties kunnen eronder lijden, ze kunnen sneller met politie in aanraking komen, ze hebben misschien seks waar ze later spijt van hebben. Daarom sluit ik me na mijn onderzoek aan bij het beleid van géén alcohol onder de 18.’

Lees meer…

Drank maakt minder kapot…

Alcohol drinkende jongeren blijken niet slechter te functioneren op concentratievermogen, impulscontrole en geheugen dan hun niet-drinkende leeftijdgenoten. Dat schrijft onderzoekster Sarai Boelema van de Universiteit Utrecht.

Boelema promoveert op een onderzoek naar alcoholgebruik onder adolescenten. Ze onderzocht 2230 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 11 tot 19 jaar om te zien of (zwaar) drinken invloed heeft op de rijping van cognitieve controles.

Ze deelde de jongeren op in zes groepen: van niet-drinkers tot zware drinkers. ‘We vonden geen verschillen. Dit suggereert dat zelfs het wekelijks drinken van gemiddeld 15 glazen alcohol gedurende een periode van vier jaar geen invloed heeft op de rijping van bijvoorbeeld het concentratievermogen’, aldus Boelema. Haar bevindingen staan lijnrecht tegenover wat algemeen wordt aangenomen.

De promovenda merkt op dat jongeren met alcoholmisbruik wel meer probleemgedrag vertonen, zoals vandalisme en agressie.

Lees meer…

‘Eindexamenfeesten naar de knoppen door alcoholverbod’

Docent en columnist Ferry Haan van het openbare Jac. P. Thijsse College in Castricum pleit voor examenfeesten mét alcohol. 

‘Zonder alcohol geen eindexamenfeesten’, zo staat boven zijn column in de Volkskrant. Hij vraagt zich af of het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar ertoe leidt dat er minder wordt gedronken. ‘In privéwoningen en bij privéfeesten is alles bij het oude gebleven. Mijn leerlingen, ook die onder de 18, lijken niet erg gebukt te gaan onder de nieuwe strenge drankmaatregelen’, aldus De Haan.

Wie volgens hem wel gebukt gaan onder de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de scholen. ‘Veel scholen worstelen met de vraag hoe iets feestelijks te organiseren rond het eindexamen zonder dat drank wordt aangeboden. De voorlopige conclusie is dat dit eigenlijk niet meer kan.’

De ervaringen van het openbare Jac. P. Thijsse College zijn volgens Haan typerend voor het hele onderwijs. Hij verwijst naar een volleybaltoernooi op het strand gevolgd door een feest. Dit jaar waren alle eindexamenleerlingen al vertrokken voordat het feest kon beginnen, volgens Haan omdat er geen alcohol werd geschonken. ‘Het gevolg is dat een jaarlijks hoogtepunt, waar soms nog jaren over gesproken werd, in deze vorm ophoudt te bestaan.’

In het eerste jaar van de verhoging van de alcoholleeftijd is de voorlopige conclusie van Haan ‘dat de eindexamenfeesten naar de knoppen zijn’.

Wat vindt u? Reageer!

Gala in Duitsland mét alcohol gaat niet door

Het plan van leerlingen van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk om voor het jaarlijkse eindexamengala uit te wijken naar Duitsland, gaat niet door. Dat meldt de school.

Een aantal eindexamenleerlingen had het plan om het gala te organiseren in de naburige Duitse plaats Vreden, omdat de alcoholwetgeving in Duitsland voor jongeren minder streng is dan in Nederland.

Sinds 1 januari mogen jongeren tot 18 jaar in Nederland geen alcoholische dranken meer kopen en ook niet drinken. In Duitsland ligt de minimumleeftijd op 16 jaar, net zoals dat voor 1 januari in Nederland nog het geval was.

Het plan van de eindexamenleerlingen trok veel media-aandacht, maar inmiddels is duidelijk dat het niet doorgaat. Bij nader inzien leek Duitsland hun toch niet zo gezellig.

Scholieren frauderen om te kunnen drinken

Iets meer dan 1 op de 10 scholieren tussen de 15 en 17 jaar heeft het afgelopen jaar wel eens gefraudeerd met zijn of haar identiteitskaart om alcoholische dranken te kunnen kopen. Dat meldt scholieren.com.

Sinds 1 januari jongstleden is de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Om de wet te kunnen omzeilen, geven scholieren op hun ID-kaart een valse geboortedatum op.

Meer dan de helft van de frauderende scholieren doet dat zelf en leert van vrienden hoe ze dat kunnen doen. Bijna 30 procent van de vervalsers gebruikt daarvoor schoolapparatuur.

Naast 10 procent van de scholieren die hun ID vervalsen, gaat ongeveer 20 procent wel eens op stap met een ID-kaart van een ouder iemand. Opvallend is dat tweederde van de ondervraagde scholieren aangeeft iemand te kennen die een vervalste ID-kaart heeft of uitgaat met de ID-kaart van iemand die 18 jaar of ouder is.

Ondanks de nieuwe wet die alcohol drinken en kopen onder de 18 verbiedt, geeft ruim 67 procent van de ondervraagde scholieren aan sinds 1 januari nog alcohol te hebben gedronken tijdens het uitgaan.