Psycholoog Tim Janssen heeft tijdens promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam niet kunnen aantonen dat er hersenveranderingen optreden bij jongeren die alcoholische dranken gebruiken. Wel kunnen de schoolprestaties eronder lijden. Daarom schaart Janssen zich achter het beleid dat alcoholgebruik onder de 18 jaar moet tegengaan.

Janssen volgde twee jaar lang jongeren tussen 12 en 16 jaar en hun middelengebruik. Tijdens zijn onderzoek kon hij geen hersenveranderingen aantonen onder jongeren die dronken. Uit eerder onderzoek bleek al dat zij taken op de computer net zo goed konden uitvoeren als niet-drinkende leeftijdgenoten.

Janssen: ‘De oproep ‘Mijd alcohol, want je hersenen gaan eraan’ lijkt dus voorbarig. Echter, er zijn bij steviger drankgebruik juist ook andere risico’s. Schoolprestaties kunnen eronder lijden, ze kunnen sneller met politie in aanraking komen, ze hebben misschien seks waar ze later spijt van hebben. Daarom sluit ik me na mijn onderzoek aan bij het beleid van géén alcohol onder de 18.’

Lees meer…