Kolderdag geschrapt vanwege dronken leerlingen

Het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam schaft de kolderdag af. Reden daarvoor is dat leerlingen op die dag veel alcohol drinken. Bij een ongeluk op de kolderdag in april raakte een leerling zwaargewond.

RTV Rijnmond schrijft op basis van wat de school meldt dat door ‘het ontembare gebruik van alcohol (…) het draagvlak voor kolderdag (…) geheel is verdwenen.’

Tijdens de kolderdag in april viel een leerling van een rijdende auto. Het 19-jarige meisje raakte daarbij ernstig gewond. De bestuurder van de auto had niet gedronken, maar toch is alcoholgebruik op de kolderdag de aanleiding om de dag af te schaffen.

Het Erasmiaans Gymnasium meldt volgens RTV Rijnmond dat het nodig is ‘een drastische cultuurverandering in de omgang met alcohol te forceren’.

Lees meer…

Ouders willen rook- en alcoholvrije school

Bijna alle ouders vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn. Dat blijkt uit Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn ook steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe: 97 procent is voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Het Trimbos-instituut meldt verder dat steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind roken. In 2009 deed nog 30 procent van de rokende ouders dat, in 2015 was dat 21 procent. Het percentage ouders bij wie in huis niet mag worden gerookt is in de periode 2009-2015 gestegen van 67 naar 90.

Uit de peiling blijkt ook dat ruim negen op de tien ouders vinden dat hun kind zeker geen joint mag roken.

Lees meer…

Leerlingen voortgezet onderwijs drinken en roken

Een kwart van de leerlingen van 17 jaar in het voortgezet onderwijs rookt en twee op de drie drinken alcohol. Dat meldt het Trimbos Instituut.

In het voortgezet onderwijs rookt 25 procent van de 17-jarigen, terwijl dat in het mbo 33 procent is. In het hbo rookt 23 procent van de 17-jarigen.

In het hbo wordt het meeste gedronken. Van de 17-jarige hbo’ers drinkt 80 procent alcohol. In het mbo is dat 61 procent en in het voortgezet onderwijs 65 procent.

Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend.

Lees meer…

Scholieren roken, blowen en drinken minder

Het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt, is in de periode 2011-2015 fors gedaald. Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Het aandeel scholieren dat ervaring heeft met roken daalde van 33 naar 23 procent. Het percentage dagelijks rokers halveerde naar 3 procent. Het gebruik van alcohol onder jongeren nam af van 38 naar 26 procent. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinking (comazuipen).

Blowen

Het cannabisgebruik is ook afgenomen: van 14 naar 10 procent. De helft van de jongeren die cannabis gebruiken, rookt minder dan één joint per keer. Eén op de vijf rookt meer dan twee joints. XTC is net als in voorgaande jaren de meest gebruikte harddrug. Het gebruik hiervan schommelt al jaren rond de 2 procent. Met het gebruik van andere harddrugs, zoals cocaïne en amfetamine, heeft 1 procent of minder van de jongeren ervaring.

Lachgas

Opvallend is het hoge percentage jongeren (8 procent) dat ooit lachgas heeft gebruikte. Lachgas wordt door jongeren als een onschuldig middel gezien. De kennis ontbreekt echter over de gevolgen van herhaaldelijk gebruik ervan. Vandaar dat het volgens het Trimbos Instituut om alertheid en meer onderzoek vraagt.

In het onderzoek is ook aandacht voor online gokken, gamen en het gebruik van sociale media.

Lees meer…

Drinken, roken en seks minder in trek onder scholieren

Jongeren beginnen de laatste jaren op latere leeftijd met het drinken van alcohol. Bovendien roken steeds minder pubers. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In het rapport ‘Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland’ staat dat in 2003 70 procent van de kinderen van 12 al eens alcohol dronk en dat dit in 2013 is gezakt naar 17 procent. Ook pubers van 14 jaar stellen hun eerste glas alcohol uit. Bovendien roken steeds minder jongeren. Onder jongeren van 14 wordt bijna niet meer gerookt.

Volgens de onderzoekers is de trend het gevolg van het feit dat ouders strenger toezien op alcoholgebruik en roken.

In het rapport staat ook dat jongeren minder seks hebben. Gemiddeld is één op de tien scholieren tussen de 12 en 16 jaar in 2013 wel eens met iemand naar bed geweest. In 2001 was dat nog 16 procent.

Alcohol- en rookvrije scholen
Sinds 1 januari is de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat schoolfeesten in het voortgezet onderwijs tegenwoordig in principe alcoholvrij moeten zijn.

Scholen hebben ook steeds meer aandacht voor rookpreventie. Zo hebben steeds meer scholen een rookvrij plein.

Download het rapport Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

Gala in Duitsland mét alcohol gaat niet door

Het plan van leerlingen van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk om voor het jaarlijkse eindexamengala uit te wijken naar Duitsland, gaat niet door. Dat meldt de school.

Een aantal eindexamenleerlingen had het plan om het gala te organiseren in de naburige Duitse plaats Vreden, omdat de alcoholwetgeving in Duitsland voor jongeren minder streng is dan in Nederland.

Sinds 1 januari mogen jongeren tot 18 jaar in Nederland geen alcoholische dranken meer kopen en ook niet drinken. In Duitsland ligt de minimumleeftijd op 16 jaar, net zoals dat voor 1 januari in Nederland nog het geval was.

Het plan van de eindexamenleerlingen trok veel media-aandacht, maar inmiddels is duidelijk dat het niet doorgaat. Bij nader inzien leek Duitsland hun toch niet zo gezellig.