Alle scholen controleren op lood in drinkwater

Alle basisscholen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lood in het drinkwater. Die oproep aan de schoolbesturen komt van de PO-Raad, meldt de NOS.

Onlangs besloot de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel dat de leerlingen van een van de twee locaties van de openbare Theo Thijssenschool in Amsterdam geen water uit de kraan meer mogen drinken, omdat daar te veel lood in zit. Dat kwam aan het licht tijdens een controle van de gemeente op de aanwezigheid van loden waterleidingen.

In Nederland zijn meer scholen met loden waterleidingen. Het gaat met name om gebouwen van voor 1960. Lood kan een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling en daarmee op het leervermogen van kinderen. 

De PO-Raad vindt nu dat alle schoolgebouwen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van oude loden waterleidingen.

Lees meer…

Lood in drinkwater Amsterdamse basisschool

Leerlingen van een van de twee locaties van de openbare Theo Thijssenschool in Amsterdam mogen geen water uit de kraan meer drinken, omdat daar te veel lood in zit. Dat meldt Het Parool.

De lokale Amsterdamse krant sprak met de voorzitter van het college van bestuur Herbert de Bruijne van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, waar de Theo Thijssenschool in de Jordaan onder valt. Hij vertelt dat de hoge loodconcentratie aan het licht kwam tijdens een controle van de gemeente.

Volgens de krant heeft de school maatregelen getroffen om te voorkomen dat de leerlingen via het drinkwater te veel lood binnenkrijgen. Ze mogen alleen nog water uit flessen drinken en niet meer uit de kraan. De school heeft volgens Het Parool de gemeente gevraagd de oude loden waterleidingen met spoed te vervangen.

Lood kan een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling en daarmee op het leervermogen van kinderen.

Lees meer…

Subsidie aanvragen voor watertappunt bij school

Scholen kunnen tot 14 oktober subsidie aanvragen voor de aanleg van een watertappunt op hun plein. Er is dit jaar geld beschikbaar voor 500 scholen.

De subsidie is bedoeld voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Ze krijgen 75 procent van de kosten vergoed tot een maximum van 2000 euro. Het geld is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van een watertappunt.

Ook volgend jaar subsidie

In april maakte staatssecretaris Paul Blokhuis voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) bekend dat er 2 miljoen euro subsidie zou komen voor 1000 tappunten. De helft daarvan is bedoeld voor de huidige subsidieronde. De andere helft komt volgend jaar.

Het idee achter de watertappunten op schoolpleinen is dat spelende kinderen daar ook na schooltijd water kunnen drinken en niet meer naar de supermarkt gaan om daar frisdrank te kopen. Zo zou overgewicht onder kinderen kunnen worden tegengegaan.

Lees meer…