Er komt een verbod op loden waterleidingen in onder andere schoolgebouwen. Daarmee volgt het kabinet een advies van de Gezondheidsraad op.

Het kabinet wijst op grond van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn ‘kindlocaties’ aan als ‘prioritaire gebouwen’ wat betreft de aanwezigheid van lood in drinkwater. Tot kindlocaties behoren basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijven en locaties waar buitenschoolse opvang wordt georganiseerd. Het verbod op loden drinkwaterleidingen gaat voor deze gebouwen gelden, maar het is nog niet bekend wanneer het ingaat.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de eigenaren van deze gebouwen in eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het vervangen van loden waterleidingen, mochten die nog aanwezig zijn. Schoolbesturen krijgen het advies om hierover met de gemeente in overleg te gaan. Vooral in gebouwen van voor 1960 kunnen nog loden waterleidingen zitten.

De risico’s van lood zijn het grootste voor kinderen tot en met 7 jaar. Hoge loodconcentraties in het bloed kunnen blijvende neurologische, cognitieve en fysieke beperkingen veroorzaken. Daarom richt het kabinet zich met het verbod op loden waterleidingen met name op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijven en op locaties waar buitenschoolse opvang wordt georganiseerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: