Nog € 146 miljoen in DUMAVA-pot – PO/VO

Het loont om nog een aanvraag te doen voor DUMAVA-subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen. Voorheen was het subsidieplafond binnen een dag bereikt, maar omdat er voor de huidige subsidieronde (de derde)...

Internetconsultatie DUMAVA-regeling – PO/VO

Tot en met 28 december kunt u reageren op de internetconsultatie over de volgende tranche van de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De DUMAVA-regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen in...

Adviesplan verduurzaming via Energie Voor Scholen – PO/VO

Schoolbesturen die zijn aangesloten bij VOS/ABB kunnen via het collectief Energie Voor Scholen een adviesplan laten opstellen dat nodig is om gebruik te kunnen maken van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA-regeling). De DUMAVA-regeling staat...