Dyade Bestuursbokaal naar Amsterdam en Duiven

De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel in Amsterdam en de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam in Duiven hebben de beste onderwijsbestuursverslagen van Nederland. Zij hebben de Dyade Bestuursbokaal ontvangen.

Een onafhankelijke jury onder leiding van Hubert Visser van adviesbureau KPMG beoordeelde bestuursverslagen van schoolbesturen op basis van 15 criteria. De jury keek onder andere naar de kwaliteit van het verslag over het intern toezicht, naar beleid versus resultaat en naar de koppeling tussen financiën en onderwijs.

Het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (primair onderwijs) biedt volgens de jury handvatten voor een goed gesprek met stakeholders. ‘Het bevat alle onderwerpen in de breedte en in de diepte en heeft daarnaast een duidelijke opzet met een heldere schrijfwijze. Bovendien is de koppeling naar beleid erg goed uitgewerkt.’

Over het bestuursverslag van de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam (voortgezet onderwijs) merkt de jury op dat de opzet en lay-out vernieuwend en verfrissend zijn. ‘Het bevat een zeer overzichtelijk resultaten-hoofdstuk met duidelijke doelen en een toelichting waarom deze al dan niet gehaald zijn. Dit bestuursverslag voldoet aan alle formele vereisten, is goed leesbaar en professioneel vormgegeven.’

Inzendtermijn Bestuursbokaal verlengd t/m 17 oktober

Voor de achtste keer organiseert Dyade Dienstverlening Onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. De inzendtermijn is verlengd tot en met 17 oktober.

Uit de inzendingen worden per categorie vijf jaarverslagen genomineerd. Hieruit kiest een onafhankelijke jury het beste jaarverslag uit het primair respectievelijk het voortgezet onderwijs.

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Hubert Visser (juryvoorzitter, partner KPMG en secretaris werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs)
  • Jet Weigand-Timmer (oud-voorzitter Ouders & COO, thans Ouders van Waarde)
  • Reinier Goedhart (beleidsadviseur bekostiging PO-Raad)
  • Gert-Jan van den Berg (adviseur bedrijfsvoering VO-raad)
  • Maarten Schoon (bestuurslid Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI)

De uitreiking van de Bestuursbokaal 2014 is op donderdag 27 november vanaf 15 uur in Bilderberg Kasteel ’t Kerkebosch in Zeist.

U kunt het jaarverslag van uw organisatie tot en met 17 oktober inzenden: info@dyade.nl.

Per post kan ook (in zesvoud!):

Dyade Dienstverlening Onderwijs
T.a.v. jury Bestuursbokaal
Postbus 5040
3302 JA Utrecht

Informatie: Clemens Geenen, 06-21210234, clemens.geenen@dyade.nl