Fotoproject vergroot betrokkenheid van ouders

Een Vlaamse school vergroot met een fotoproject de de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, zo laat het Vlaamse onderwijsplatform klasse.be zien. Een dergelijk project kan interessant zijn om de leerlingen van uw school en hun ouders in de schijnwerpers te zetten in de School!Week!

De entreehal van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent hangt vol met grote foto’s van leerlingen met hun gezin. Klasse.be citeert een ‘brugfiguur’, die tot taak heeft het contact tussen school en ouders te optimaliseren: ‘Dit fotoproject is het ideale excuus om aan te kloppen bij ouders en ze te leren kennen.’

Het fotoproject houdt in dat leerlingen thuis een foto maken die het talent van alle gezinsleden symboliseert. Met een professionele fotograaf selecteerde de school 30 gezinnen om de foto opnieuw te maken. Die foto’s hangen nu in de hal, met daarbij bordjes waarop de leerlingen zelf uitleg geven over de talenten binnen hun gezin.

Lees meer…

Een fotoproject kan een interessant idee zijn om de leerlingen van uw school en hun ouders in de schijnwerpers te zetten in de School!Week 2018, de landelijke week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van 19 tot en met 23 maart.

 

Ouderparticipatie kan ook te ver gaan

Directeur Inge Werneke van openbare basisschool De Singel in Schiedam is blij met ouderparticipatie, maar het is volgens haar niet goed voor een kind om de hele dag zijn moeder om zich heen te hebben. Dat meldt Trouw.

De Schiedamse directeur wordt door redacteur Maaike Bezemer van Trouw geciteerd in de rubriek De opvoedvraag, die in de editie van woensdag gaat over een ‘overijverige klassenmoeder’.

Volgens Werneke moet de school een grens stellen om te voorkomen dat ouders tot groep 8 blijven helpen ‘met de jas ophangen, of appels in de fruitbak doen’. Er zijn volgens haar ouders die ‘extreem verzorgend’ zijn.

Vaak dezelfde ouders

Het zijn volgens Werneke bovendien vaak dezelfde ouders die hun hulp aanbieden. ‘De valkuil is dan dat je hen als leerkracht de volgende keer ook gaat vragen. Dan is het tenminste snel geregeld.’

Toch moet een leerkracht zijn best doen om met iedereen een relatie op te bouwen, vindt ze. ‘Al komen ze maar een keer helpen bij het kerstdiner, dan zien ze hoe de kinderen met elkaar omgaan, hoe alles reilt en zeilt in de klas.’

Wat werkt bij partnerschap met ouders?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de brochure Partnerschap met ouders: wat werkt uitgebracht.

Het NJi wijst erop dat de effectiviteit van onder andere het onderwijs groeit als er sprake is van een goede samenwerking tussen school en ouders. De schoolresultaten van leerlingen gaan dan vooruit.

‘Partnerschap betekent het respecteren van elkaars krachten, problemen en behoeften’, aldus het NJi, die daaraan toevoegt dat de wens tot partnerschap wederzijds moet zijn.

Download Partnerschap met ouders: wat werkt

Nog steeds gapend gat tussen scholen en ouders

Schoolleiders en leraren vinden samenwerking met ouders belangrijk, zolang die zich maar niet bemoeien met de inhoud en de aanpak van het onderwijs. Dat is een van de conclusies van een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP meldt ook dat schoolleiders en leraren kritisch zijn over de inzet van ouders. Sommigen doen te weinig, anderen te veel of de verkeerde dingen. Vooral in het basisonderwijs zien scholen de participatie van ouders afnemen. Laagopgeleide en migrantenouders blijven moeilijk te bereiken.

Als ouders kiezen voor een school, zo vinden schoolleiders en leraren, dan hebben zij zich te houden aan de regels die daar gelden en moeten ze die steunen. Als het gaat om het gezag van het personeel, blijkt dat in het basisonderwijs slechts 62 procent en in het voortgezet onderwijs maar 54 procent van de ouders de school steunt als hun kind wordt bestraft.

Download het rapport Samen scholen

Dekker steunt nieuwe ouderorganisatie met 1 miljoen

Staatssecretaris Sander Dekker trekt 1 miljoen euro per jaar uit voor één efficiënte ouderorganisatie in het onderwijs. Daarmee komt hij tegemoet aan een door zijn eigen VVD-fractie gesteunde motie van de PvdA in de Tweede Kamer.

De rijkssubsidie voor de Vereniging Openbaar Onderwijs en de overige denominatief georganiseerde ouderorganisaties wordt per 1 januari 2014 volledig stopgezet. Dit is onderdeel van de subsidietaakstelling voor onderwijs en onderzoek van Dekker en PvdA-onderwijsminister Jet Bussemaker.

De Vereniging Openbaar Onderwijs, de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (Lobo) en de Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs (NKO) overhandigden de Tweede Kamer naar aanleiding van de subsidiestop een petitie. De protestants-christelijke ouderorganisatie OUDERS & COO deed overigens niet aan deze petitie mee.

In de mede door VOS/ABB gesteunde petitie staat dat VOO, Lobo en NKO één efficiënte organisatie willen vormen, zodat ouders in het onderwijs een sterke vertegenwoordiging behouden.

Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over versterking van educatief partnerschap tussen ouders en scholen dat hij de nog te vormen nieuwe ouderorganisatie met 1 miljoen euro per jaar structureel wil ondersteunen, zoals in de PvdA-motie was voorgesteld.

Educatief partnerschap: ondersteuning door VOS/ABB!
In de brief staat ook dat het kabinet inzet op extra aandacht voor educatief partnerschap. VOS/ABB kan schoolbesturen daarbij ondersteunen. Voor meer informatie over het aanbod van VOS/ABB neemt u contact op met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Ouders moeten meer waarde hechten aan school

Een school wordt te weinig gezien als een voorrecht en een plaats waar je dingen kunt bereiken. Dat meldt het Friesch Dagblad naar aanleiding van het Onderwijsdebat van Fryslân dat dinsdag in het Provinciehuis in Leeuwarden werd gehouden.

‘Als ik de ouders vraag wat de reden is dat ze hun kinderen naar school sturen, krijgt ik als antwoord dat de kinderen vier jaar zijn geworden’, aldus directeur Willem Wouda van iepenbiere basisskoalle It Holdersnêst in het Friese dorp Harkema. ‘De ouders zien de school als een nutsvoorziening. Terwijl ze bij ons op het voetbalveld wél veel ambitie hebben met hun kinderen. Maar op school is dat veel minder.’

Wouda kreeg in 2010 van Onderwijsbureau Meppel de Schoolleider van het Jaar-Pluim. Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft toen in een artikel aandacht aan hem besteed.

Het Friesch Dagblad citeert op zijn website ook hoogleraar-bestuurder Frans Zwarts van de University Campus Fryslân. Hij ziet eenzelfde trend. ‘Amerikaanse families liggen soms krom om hun kinderen maar naar scholen te kunnen sturen die iets voorstellen. Zij weten wat onderwijs waard is en dat het wat kan kosten. Dat mis ik hier in Nederland.’