Uitval eerstejaars pabo neemt af

Op de pabo’s neemt de uitval van eerstejaarsstudenten af, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een bericht van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Sinds vorig studiejaar gelden er strengere toelatingseisen voor de pabo. De gedachte hierachter was dat hiermee de uitval van eerstejaarsstudenten kon worden tegengegaan. De maatregel lijkt effect te hebben, nu blijkt dat er inderdaad minder pabo-studenten in het eerste jaar uitvallen.

Uitval nog steeds hoog…

De uitval kan nog steeds hoog worden genoemd. Bij hogeschool Stenden bijvoorbeeld viel in de voorgaande jaren de helft van de pabo-eerstejaars uit, nu is dat met iets minder dan 30 procent nog steeds niet een gering aandeel.

Een ander punt dat in het bericht van het HOP wordt genoemd, is dat de enorme daling van het aantal aanmeldingen op de pabo’s voorbij lijkt. Mede door het verdwijnen van de basisbeurs daalde het aantal aanmeldingen met 1800 tot 3900. Het HOP meldt dat de opleidingen weer een beetje lijken op te veren.

Beroerd schrijven na basisschool en voortgezet onderwijs

Het taal- en schrijfonderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs lijken niet het gewenste effect te hebben: eerstejaarsstudenten in het hbo en op de universiteit maken vele tientallen fouten per A4’tje van 500 woorden.

Dit blijkt uit een steekproef van twintig hbo’ers en tien wo’ers. De steekproef is de basis van een onderzoek waarop Anouk van Eerden van de Hanzehogeschool Groningen en Mik van Es van de Rijksuniversiteit Groningen promoveren.

Uit de steekproef blijkt dat de hbo-studenten gemiddeld 81 fouten maakten en de universitaire studenten 42. Het onderzoek van Van Eerden en Van Es maakt deel uit van een groter onderzoeksproject om meetmethodes voor schrijfvaardigheid te vinden.

Lees meer…

Pabo’s in Randstad groter, in krimpregio’s kleiner

Het totale aantal pabo-eerstejaars is na een jarenlange daling weer gestegen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Van 2005 tot 2012 nam het aantal pabo-studenten gestaag af. De krappe arbeidsmarkt in het primair onderwijs, die onder andere het gevolg is dalende leerlingenaantallen, wordt gezien als de oorzaak van de dalende trend. In 2013 is de algemene curve echter weer ten positieve gekeerd.

Het totale aantal aanmeldingen nam afgelopen studiejaar toe met 320 eerstejaars. Dat was een stijging van 5,9 procent naar 5762. De toename was vooral in de Randstad. De pabo van de Hogeschool van Amsterdam kreeg 14 procent meer aanmeldingen, terwijl de pabo van de Haagse Hogeschool 17 procent meer eerstejaars zag komen. De Marnix Academie in Utrecht kreeg de meeste eerstejaars: 104.

In gebieden met demografische krimp, zoals Limburg en Zeeland, nam het aantal pabo-studenten juist af. De HZ University of applied sciences (voorheen: Hogeschool Zeeland) zag een daling met 19 procent, terwijl het aantal eerstejaars op de pabo van de Limburgse Hogeschool Zuyd afnam met 23 procent.