Productiviteit onderwijs veel lager dan in 1980

De politiek is steeds bereid de portemonnee te trekken, zonder de consequenties daarvan goed onder ogen te zien. Daardoor is de productiviteit van het onderwijs sterk afgenomen. Dat meldt IPSE Studies.

Uit een trendanalyse die IPSE Studies heeft uitgevoerd, blijkt dat de afgelopen decennia de kosten van het onderwijs flink zijn gegroeid. De prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien echter niet mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af.

Dit geldt volgens IPSE Studies vooral voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daar was de productiviteit in 2017 circa 35 tot 40 procent lager dan in 1980.

Lees meer…

Onderzoek naar efficiency in het onderwijs

Met dit actieprogramma wil OCW meer ‘evidence-based kennis’ verwerven over effectief en efficiënt onderwijs én meer verbindingen leggen tussen het onderwijsveld en wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs Bewijs richt zich op de thema’s efficiency in het onderwijs en doeltreffendheid begeleiding hoogbegaafde leerlingen. Het eerste thema waar het actieprogramma zich op richt, efficiency in het onderwijs,  is onderverdeeld in drie subthema’s: het lerarentekort, het taal- en rekenonderwijs en de jeugdzorg.Het andere thema is gericht op de doeltreffendheid van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en vroege signalering van hoogbegaafdheid. 

Onderwijs Bewijs roept scholen en wetenschappers dan ook op om voorstellen in te dienen voor interventies waarvan zij denken dat deze effectief zullen zijn en waarvan ze willen weten of dit ook daadwerkelijk zo is. De voorstellen moeten aan een aantal criteria voldoen en zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury zal uiteindelijk beslissen welke interventies voor financiering in aanmerking komen. 

Meedoen? Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl. U kunt ook e-mailen naar onderwijsbewijs@senternovem.nl.