Al eHerkenning aangevraagd?

Schoolbesturen moeten op tijd een eHerkenning aanvragen, anders kunnen ze straks niet meer in loggen op het werkgeversportaal van het UWV.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren met klem om niet te lang te wachten met het aanvragen van een eHerkeninng, want het kan wel eens een maand duren voordat die is toegekend.

Zonder eHerkenning is het vanaf 1 november 2019 bijvoorbeeld niet meer mogelijk ziek- en betermeldingen door te geven via het werkgeverspoortaal van het UWV. Een eHerkenning is ook nodig voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

VOG nu voordelig elektronisch aan te vragen

Een elektronische VOG-aanvraag kan alleen in gang worden gezet door de organisatie die een VOG verlangt van haar (aankomende) werknemer. De werkwijze is als volgt:

De werkgever dient op de website www.eherkenning.nl een eHerkenning van het betrouwbaarheidsniveau 1 aan vragen: https://aanvragen.eherkenning.nl/. Daarna kan de werkgever inloggen op de website www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl. Hiervan komt nog een link op de site van de Rijksoverheid.

Na het inloggen kan de werkgever een aanvraag voor een VOG voor een (aankomende) werknemer klaarzetten. Deze aanvraag blijft 30 dagen staan en vervalt daarna en moet dan weer opnieuw worden opgemaakt.

Als de aanvraag is opgemaakt, ontvangt degene die het betreft een e-mail. Deze kan de aanvraag dan verder invullen. Daarbij heeft hij een digid, ideal (voor de betaling) en een burgerservicenummer nodig. Ook dient hij ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Met deze mogelijkheid voor een elektronische aanvraag wil staatssecretaris Teeven van justitie het gebruik van de VOG verder stimuleren. Juist daarom is het jammer dat de werknemer moet betalen, terwijl de werkgever dit bekostigt. Het geld moet dus worden voorgeschoten en dat kan weer als een drempel werken. Een drempel die juist met deze procedure weggenomen had kunnen worden, omdat de werkgever toch ook moet inloggen en een aanvraag moet doen.

De elektronische VOG-aanvraag kost 24,55 euro en dat is ruim 5 euro goedkoper dan de papieren aanvraag (30,05 euro). De mogelijkheid van een papieren aanvraag op het gemeentehuis blijft overigens ook bestaan.