Schoolbesturen en scholen hebben voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Het primair onderwijs moet zich hier als eerste op voorbereiden, het voortgezet onderwijs daarna.

In deze brief van het ministerie van OCW aan schoolbestuurders in het primair onderwijs staat dat de Wet digitale overheid in voorbereiding is. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder DUO en de inspectie.

eHerkenning heeft extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of pincode. Zo worden gegevens van organisaties beter beschermd tegen misbruik.

Na de zomer wordt het mogelijk eHerkenning aan te schaffen. Daar zijn kosten aan verbonden. Eerst is het primair onderwijs aan de beurt, daarna het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: