Meer kindermishandeling tijdens coronalockdown – PO/VO

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste coronalockdown fors toegenomen. Er was volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden sprake van meer verwaarlozing van het onderwijs en emotionele verwaarlozing. Ook waren meer kinderen getuige van...