Meer budget voor Erasmus+

Er komt meer geld voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal komt er in 2018 in Nederland 55,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan in totaal 10,7 miljoen bestemd is voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat meldt het Nuffic.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel en voor samenwerkingsprojecten.

De aanvraag wordt vanuit de school (of het schoolbestuur) ingediend. Individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 ligt de deadline voor de aanvraag op 1 februari. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Lees meer…

Meer Europees geld voor uitwisseling van leerlingen

Vanaf 2018 biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ meer mogelijkheden voor de uitwisseling van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieaanvraag wordt vereenvoudigd en er is meer geld beschikbaar.

Scholen kunnen gebruikmaken van School Exchange Partnerships. Dit partnerschap komt in de plaats van Strategic Partnerships voor schools only.

Het belangrijkste doel van het nieuwe partnerschap is om meer steun te bieden aan de uitwisseling van leerlingen. Daarvoor is ook meer geld beschikbaar. Voor Nederland wordt het budget ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Voor dit jaar was er 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer…