Vanaf 2018 biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ meer mogelijkheden voor de uitwisseling van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieaanvraag wordt vereenvoudigd en er is meer geld beschikbaar.

Scholen kunnen gebruikmaken van School Exchange Partnerships. Dit partnerschap komt in de plaats van Strategic Partnerships voor schools only.

Het belangrijkste doel van het nieuwe partnerschap is om meer steun te bieden aan de uitwisseling van leerlingen. Daarvoor is ook meer geld beschikbaar. Voor Nederland wordt het budget ongeveer 5 miljoen euro per jaar. Voor dit jaar was er 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: