Luis in de pels Eric van ’t Zelfde lijstduwer PvdA

Oud-directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam is bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart PvdA-lijstduwer. 

Van ’t Zelfde staat bekend als de luis in de pels van het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Hij maakte van OSG Hugo de Groot, die in Rotterdam slecht bekendstond, een florerende school met goede resultaten. Hij maakte veel vrienden, maar ook vijanden, onder andere binnen zijn bestuur en bij de gemeente Rotterdam.

Het was al bekend dat hij na zijn politieke carrière bij de SP in Schiedam, waar hij enige tijd gemeenteraadslid was, landelijke politieke aspiraties had. Hij is nu dus lijstduwer van de PvdA.

Kansenongelijkheid

Op de website van de PvdA meldt hij dat de politiek instapt omdat ‘ons onderwijs beter moet worden en omdat ons onderwijs op dit moment bijdraagt aan de kansenongelijkheid van een groot deel van de jeugd’. Dat laatste noemt hij onacceptabel.

‘De sociaaldemocratische idealen van de Partij van de Arbeid vormen voor mij de basis in mijn handelen om de jeugd gelijke kansen te garanderen’, aldus Van ’t Zelfde.

OSG Hugo de Groot

Het mag opmerkelijk worden genoemd dat hij op de PvdA-website wel meldt dat hij heeft gewerkt voor het openbare Johan de Witt College in Den Haag, maar dat hij onvermeld laat dat hij directeur was van OSG Hugo de Groot in Rotterdam.

In juni nam hij met tegenzin afscheid van OSG Hugo de Groot. Hij is nu directeur van het christelijke Lyceum Oude Hoven in Gorinchem.

Van ’t Zelfde schreef over zijn tijd bij OSG Hugo de Groot het boek Superschool.

Rotterdamse rector ziet al jaren ongelijke kansen

Rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam ziet al jaren dat kinderen uit sociaal-zwakke gezinnen weinig kansen krijgen. Hij was woensdagavond in RTL Late Night.

Van ’t Zelfde was bij Humberto Tan te gast in verband met de publicatie De Staat van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs signaleert in dat rapport dat de tweedeling tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders steeds groter wordt. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen minder kansen dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

De school van Van ’t Zelfde staat midden in Rotterdam-Charlois, een wijk met een zwakke sociaal-maatschappelijke structuur en met veel gezinnen met weinig geld. Wat de inspectie nu signaleert, ziet hij al jaren in de dagelijkse praktijk.

Kinderen belemmerd in hun ontwikkeling

Hij zei in RTL Late Night dat het huidige onderwijsbeleid kinderen steeds meer belemmert in hun ontwikkeling. Hij ging onder andere in op de drempels die zijn opgeworpen om te ‘stapelen’, waardoor vmbo’ers niet meer doorstromen naar havo. Die drempels zijn volgens Van ’t Zelfde opgeworpen, omdat het mbo koste wat kost niet mocht mislukken.

Ook hekelde Van ’t Zelfde de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Die leidt er volgens hem alleen maar toe dat talent verloren gaat. ‘Je zal dadelijk na jaren staatssecretaris geweest te zijn, alleen nog maar herinnerd worden om je rekentoets. Dat is natuurlijk een enorme misser’, aldus de Rotterdamse rector.

Bekijk een deel van het interview met Eric van ’t Zelfde.

Samsom wil 10 miljard extra voor onderwijs

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom  wil 10 miljard euro extra voor onderwijs. Dat zegt hij in Trouw.

In een gesprek met de krant zegt Samsom dat hij leraren ‘twee keer zo goed wil opleiden, twee keer zo veel betalen en ook twee keer zo snel afscheid van ze wil kunnen nemen als het echt niet gaat.’

De fractieleider vertelt dat dat hij is gegrepen het verhaal van Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. Deze school presteerde aanvankelijk slecht, maar Van ’t Zelfde zorgde er met zijn team voor dat OSG Hugo de Groot nu een van de beste scholen van Nederland is.

Lees meer…

Eric van ’t Zelfde verovert met Superschool ook België

Ook in België scoort Superschool van rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. Het boek krijgt van de website Cutting Edge vijf sterren.

Van ‘t Zelfde maakte van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool. De problemen die hij tegenkwam, pakte hij op onorthodoxe wijze aan. Zijn aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven het landelijke gemiddelde te scoren.

In Superschool beschrijft Eric van ‘t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. De successen hebben een stevige prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien of willen zien.

Vijf sterren
Redacteur Annelies Omvlee van de Vlaamse website Cutting Edge heeft een lovende recensie over Superschool geschreven. Zij noemt het een ‘fascinerend, hartverwarmend, hartverscheurend, inspirerend boek’. Superschool krijgt van haar vijf sterren.

Lees de recensie

Superschool is uitgegeven door uitgeverij Prometheus | Bert Bakker.

Superschool: het verhaal van rector Eric van ’t Zelfde

Het boek Superschool van Eric van ’t Zelfde is uitgekomen. Hij is rector van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

Van ’t Zelfde heeft landelijke bekendheid, omdat hij van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool heeft gemaakt. De problemen die hij op zijn school tegenkwam, pakte hij op onorthodoxe wijze aan.

Tegen de wettelijke regels in verwijderde hij een aantal leerlingen, waarvoor hij zich voor de rechter moest verantwoorden. Zijn aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven het landelijke gemiddelde te scoren.

In Superschool beschrijft Eric van ’t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. De successen hebben een stevige prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien of willen zien.

Het boek Superschool is uitgegeven door uitgeverij Prometheus | Bert Bakker.

Lees meer…

Rector slaat alarm: zonder extra geld gaat het niet!

Directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam overweegt te stoppen. ‘Ik pleeg roofbouw op mijn docenten en mezelf, terwijl dat geen nut heeft als de overheid nu niet helpt’, zegt hij in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

‘Wat ik wil, is niet haalbaar zonder goede docenten en ik vind dat ik als directeur de boel belazer als ik blijf’, zo citeert het Onderwijsblad hem. OSG Hugo de Groot in de wijk Charlois wist zich de afgelopen jaren te ontwikkelen van een probleemschool in een achterstandswijk tot een veilige school met goede resultaten.

Dat OSG Hugo de Groot goede resultaten boekt, komt door zijn team. ‘We hebben bovengemiddeld goede docenten, qua IQ, EQ en accu. Ik vind ze super, maar we zijn geen supermensen.’ De docenten draaien volgens Van ’t Zelfde massaal overuren, maar geld om die te betalen zegt hij niet te hebben.

Zijn mogelijke besluit om te vertrekken noemt hij triest. ‘Waarom denk je dat er haast geen rector meer te vinden is? We zijn door die lumpsumregeling geen onderwijskundig, maar financieel leider geworden, terwijl de reguliere bekostiging simpelweg niet voldoet.’

Van ’t Zelfde sloeg al eerder alarm, omdat scholen in achterstandswijken volgens hem te weinig geld krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat onzin. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren, zo schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Lees het artikel in het Onderwijsblad.

Rector Eric van ’t Zelfde overweegt politiek in te gaan

Rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam overweegt de politiek in te gaan. In NRC Handelsblad herhaalt hij wat hij eerder op de regionale zender Radio Rijnmond zei.

‘Ik zou een politieke carrière niet uit de weg gaan. Er zou dan een partij van politie, zorg en onderwijs moeten komen. Deze mensen zijn zo verdienstelijk voor de maatschappij dat zij een belastingvrije voet van tienduizend euro zouden moeten hebben. Dan krijgen ze een flinke koopkrachtstijging en hoeft de overheid ook niet meer salaris uit te keren. Nederland investeert wel in haat en oorlog met de aanschaf van JSF-straaljagers, maar niet in de toekomst van onze leerlingen. Dat vind ik een discussie waard’, zo citeert journalist Mitchell Daamen de rector van OSG Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid.

Van ’t Zelfde zei dit in april ook al op de regionale zender RTV Rijnmond. Hij herhaalt in NRC bovendien zijn pleidooi om in het onderwijs een maand te gaan staken. De rector ergert zich al jaren aan het in zijn ogen buitengewoon tekortschietende onderwijsbeleid van de rijksoverheid.

Tot 2008 zat Van ’t Zelfde namens de SP in de gemeenteraad van zijn woonplaats Schiedam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was hij lijstduwer van de Schiedamse SP’ers.

VO-raad neemt idee voor maatwerkdiploma over

Het idee voor maatwerkdiploma’s dat nu door voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in de Volkskrant wordt gebracht, is bepaald niet nieuw. Rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam pleit hier al lange tijd voor. Hij is er verheugd over dat de VO-raad het idee eindelijk omarmt.

Van ’t Zelfde wil al jaren gedifferentieerde diploma’s in het voortgezet onderwijs, maar wettelijk is dit nog steeds niet toegestaan. Ervan uitgaand dat het maatwerkdiploma er op afzienbare termijn komt, gaat OSG Hugo de Groot komend schooljaar gedifferentieerd te werk. Leerlingen kunnen dan op drie niveaus vakken volgen, bijvoorbeeld exacte vakken op vwo-niveau en talen op havo- of mavo-niveau, precies zoals Rosenmöller dat in het interview met de Volkskrant vertelt. ‘Het is mooi dat ons idee nu eindelijk breed wordt gedeeld, ook door Sander Dekker, zo heb ik begrepen’, zo laat Van ’t Zelfde aan VOS/ABB weten.

De Rotterdamse rector schreef in november 2014 in magazine School! over zijn idee. Hij vertelt er ook over in het kader van het innovatieproject #Onderwijs2032:

Een school waar leerlingen al vakken op verschillende niveaus kunnen volgen, is locatie Leon de Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen. In een artikel in Trouw vorige maand vertelde directeur Hiltje Rookmaker dat er leerlingen zijn die exacte vakken op atheneumniveau volgen en talen op havo- of vmbo-tl-niveau. ‘Er zijn niet veel leerlingen die in alle vakken even sterk zijn’, aldus Rookmaker.

Universiteiten
De koepelvereniging van de Nederlandse universiteiten VSNU zegt tegenover de NOS wel wat te zien in het idee voor maatwerkdiploma’s. De VSNU tekent daarbij wel meteen aan dat als een leerling het merendeel van de vakken op havo-niveau volgt, hij of zij onvoldoende is voorbereid op universitair onderwijs.

De NOS citeert VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij: ‘Neem maatschappijleer op vwo-niveau. Dat is niet alleen alleen de stof leren, maar daar wordt ook een wetenschappelijk onderzoekje gedaan. Die academische vorming, die attitude, is heel hard nodig op universiteiten.’

OSG Hugo de Groot: van slechtste naar beste school

Omroep West heeft aandacht besteed aan het succes van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. De Haagse regio-omroep interviewde directeur Eric van ’t Zelfde, omdat die zijn onderwijscarrière in 1972 begon op het openbare Johan de Witt College in Den Haag.

De ideeën die Van ’t Zelfde op het Johan de Witt College opdeed, brengt hij nu in de praktijk op OSG Hugo de Groot op Rotterdam-Zuid. Het belangrijkste is volgens hem om het heft in eigen hand te nemen: ‘Je krijgt als school allemaal regels opgelegd, de inspectie controleert, de gemeente gaat over je gebouw en het bestuur gaat over je geld, terwijl een school zelf alle kennis in huis heeft’, aldus Van ’t Zelfde.

‘Ik heb een team van 60 docenten, dus dat is 60 keer universiteit’, vervolgt hij. Van ’t Zelfde besloot om met zijn team zelf beleid te gaan maken en alle dingen zelf te gaan beslissen. Met succes, want zijn school ontwikkelde zich van een van een slechte tot een van de beste scholen van Nederland.

Van ’t Zelfde zegt in het interview met Omroep West dat hij nog lang niet klaar is: ‘Het nieuwe doel is het opzetten van een basisschool, zodat we later geen achterstanden meer hoeven weg te werken.’

Beluister het interview

School beloont goed gedrag en inzet met zeilreis

De openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam beloont twee leerlingen die zich goed gedragen en inzet tonen met een zesweekse zeilreis door het Caribisch gebied. Andere leerlingen kunnen bijvoorbeeld een boekenbon, bioscoopbon of een pet winnen.

Het nieuws over de zeilreizen als hoofdprijs voor twee leerlingen die zich goed gedragen, stond woensdag in het Algemeen Dagblad. In de krant komt directeur Eric van ’t Zelfde aan het woord. Het gaat hem niet alleen om hoge cijfers: ‘Sommige leerlingen moeten keihard knokken om een 6 te halen. Als dat vervolgens lukt, is dat net zo waardevol als een 10. We kijken ook of ze iets bijzonders hebben gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van sport of de maatschappij.’

Het beloningssysteem is schoolbeleid geworden. ‘Daarmee zijn we de enige school in Nederland. We leven in een straffende maatschappij. Vaak ontbreken complimenten, maar een kind wil gezien worden. Belonen werkt’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

Van ’t Zelfde zegt volgens het AD dat de investering van ‘een paar duizend euro best meevalt’ als je kijkt naar wat de school ervoor terugkrijgt. De zeilreis wordt betaald door ‘een bevriende sponsor’, zo laat Van ’t Zelfde aan VOS/ABB weten. Er wordt dus geen onderwijsgeld voor gebruikt.

De leerlingen zullen de reis maken met het Friese Masterskip Wylde Swan, dat gespecialiseerd is in zeilreizen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen volgen aan boord onderwijs.

Wat vindt u van het beloningssysteem van osg Hugo de Groot? U kunt hieronder uw reactie geven.

LEF!
Eric van ’t Zelfde werkt op donderdag 13 februari mee aan de startbijeenkomst van het project LEF! van VOS/ABB. Hij zal daar vertellen over zijn ‘superschool’ op Rotterdam-Zuid voor leerlingen van twee tot achttien jaar. Deze school krijgt de naam BOOR-campus (waarbij BOOR staat voor bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Medio maart komt er een persmoment waarop deze school officieel wordt gepresenteerd.

U kunt de startbijeenkomst van LEF! op 13 februari in Amersfoort bijwonen. Voor VOS/ABB-leden is dit gratis, niet-leden betalen slechts 100 euro per persoon (btw-vrij). Lees meer…

‘Leraar moet beschermd beroep worden’

Er mogen alleen nog maar universitair geschoolde en bevoegde leraren voor de klas. Dat stelt rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

In een ingezonden stuk in de Volkskrant voorspelt hij dat Nederland over een aantal jaren te maken krijgt met een ‘onderwijskundig drama’. Hiervoor baseert hij zich op de verwachting dat veel oudere docenten uit het voortgezet onderwijs verdwijnen en dat 70 procent van de startende leraren na vijf jaar het onderwijs verlaat.

Het is daarom volgens hem nodig om van het vak van docent een beschermd beroep te maken. Dat heeft als voordelen dat de belastingvrije voet omhoog gaat naar 12.000 euro, waardoor leraren niet meer kosten maar wel meer koopkracht krijgen. Een ander voordeel is dat mensen met een beschermd beroep meer pensioen krijgen. Van ’t Zelfde pleit ook voor een verlaging van de werkdruk door de lesgevende taak met 20 procent te beperken.

De Rotterdamse rector vindt verder dat de tweegraadslerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs moeten verdwijnen, dat het lerarenregister een verplichtend karakter moet krijgen en dat het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Aantoonbaar slecht functionerende leraren zouden hun bevoegdheid moeten kunnen verliezen.

In zijn stuk in de Volkskrant pleit Van ’t Zelfde er ook voor om vanaf groep 7 van de basisschool net als in het voortgezet onderwijs te werken met gespecialiseerde leraren. Dit pleidooi staat in het teken van zijn inzet voor een zogenoemde Superschool voor leerlingen 2 tot en met 18 jaar in de Rotterdamse achterstandswijk Charlois. Het is de bedoeling dat in deze openbare school de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geïntegreerd.