Docenten ontslagen vanwege examenfraude

VO Haaglanden ontslaat vier docenten van het openbare Rijswijks Lyceum, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan examenfraude. Ook doet het bestuur aangifte tegen hen.

VO Haaglanden meldt dat de leraren in totaal zeven leerlingen hun herexamen op onderdelen lieten verbeteren. De docenten hebben de examenfraude bekend. Ze wilden, zo meldt VO Haaglanden, ‘ten behoeve van de school en de leerlingen langs deze weg de examenresultaten van de school beïnvloeden’.

De schoolleiding heeft de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gebracht van de kwestie. De herexamens zijn ongeldig verklaard. De zeven leerlingen krijgen in augustus een nieuwe kans.

Voorzitter Arno Peters van het college van bestuur van VO Haaglanden geeft een toelichting op Omroep West:

Dit jaar geen meldingen van examenfraude

Er zijn dit jaar via de Examenlijn geen meldingen binnengekomen van examenfraude in het voortgezet onderwijs, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dat er geen meldingen zijn binnengekomen, wil nog niet zeggen dat er geen examenfraude is gepleegd. Volgens Dekker zal fraude nooit helemaal kunnen worden uitgebannen. Hij baseert zich voor die uitspraak op informatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat hij wel met zekerheid kan stellen, is dat er dit jaar via de Examenlijn geen meldingen van fraude zijn binnengekomen.

Ibn Ghaldoun
De grootste fraudezaak ooit rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs was in 2013. Toen stal een aantal leerlingen van de islamitische Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam eindexamens uit een kluis.

In hoger beroep taakstraffen voor examenfraude

Vier verdachten van eindexamenfraude in 2013 op de voormalige islamitische Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam zijn in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen. Dat meldt het gerechtshof in Den Haag.

Eén verdachte is vier keer in de kluis van de school geweest. Er werden 27 examens gestolen, gefotografeerd en vervolgens teruggelegd. De foto’ zijn verspreid onder medeleerlingen en leerlingen van andere scholen.

Deze verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 230 uur. Hij kreeg eerder, net als andere betrokkenen, een schadeclaim van het ministerie van OCW. Die claim had te maken met kosten van de extra examens die vanwege de diefstal moesten worden georganiseerd. Inmiddels is deze verdachte begonnen met het afbetalen van zijn aandeel in de door het ministerie geleden schade.

De andere verdachten waren helers. Zij zagen volgens het hof een buitenkans die zij niet konden laten lopen. Bij het bepalen van de hoogte van de straf zegt het hof aansluiting te hebben gezocht bij de straffen die in vergelijkbare gevallen door de rechtbank zijn opgelegd. Het gaat om taakstraffen van 20, 25 en 40 uur.

‘Had fermer gekund’
De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) vindt dat de uitspraak in hoger beroep te mild is. ‘Grootste examenfraude ooit, duizenden scholieren in de rats en dan een taakstraf(je)… Had fermer gekund’, zo twittert hij.

Het mag opmerkelijk worden genoemd dat De Jonge dit als wethouder twittert, omdat het in het kader van de scheiding der machten niet gebruikelijk is dat vertegenwoordigers van de bestuurlijke macht kritiek uitoefenen op de rechterlijke macht.

De islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam ging mede vanwege de examenfraude failliet.

Lees de uitspraak.

Scholen geen partij voor digitale examenfraudeurs

Leerlingen raken steeds meer bedreven in digitale examenfraude. Dat meldt Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat onderzoek heeft gedaan op tientallen scholen.

Het onderzoek volgde op de grote fraude met examens op de voormalige islamitische Ibn Galdoun-school in Rotterdam en het ROC Amsterdam in 2013. Sindsdien is er volgens Hoffmann Bedrijfsrecherche veel verbeterd, maar veel scholen zijn nog steeds niet voldoende gewapend tegen fraude door leerlingen.

Het grootste frauderisico zit volgens het recherchebureau bij de schoolexamens. Scholen moeten bij opstellen van die examens er rekening mee houden dat die door leerlingen digitaal kunnen worden gestolen. Het blijkt dat scholen zich nog vooral richten op het voorkomen van diefstal van papieren examens.

De bevindingen van Hoffman Bedrijfsrecherche zijn voor minister Jet Bussemaker van OCW aanleiding om leraren op te roepen zich weerbaarder maken tegen met name digitale examenfraude. Ze wil dat leraren zich op dit gebied gaan bijscholen, meldt RTL Nieuws.

Examenfraudeurs Ibn Ghaldoun moeten dokken

Drie scholieren van de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam die schuldig zijn bevonden aan examenfraude, moeten samen 86.000 euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Het zijn de kosten van het maken en distribueren van nieuwe examens Frans door het College van Examens.

De claim is neergelegd bij de drie hoofdrolspelers in de examenfraudezaak: Safae K., Kamal el B. en Anass B. Zij zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van een maand en werkstraffen van 170 uur. De cel hoefden ze niet meer in door de aftrek van de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten. Staatssecretaris Dekker wil het verspilde belastinggeld terugzien en spreekt hen daarop aan.

De hele affaire heeft overigens veel meer geld gekost. Volgens de Volkskrant en de Telegraaf gaat het om miljoenen euro’s doordat de Ibn Ghaldoun-school failliet is gegaan en er een nieuwe school moest worden ingericht. Ook kwamen er 50 docenten op straat te staan. De kosten hiervan zijn niet te verhalen op de frauderende leerlingen, omdat een direct verband tussen hun actie en  het faillissement niet is aan te tonen.

Lees hier de artikelen over de nasleep van de examenfraude in De Volkskrant , NRC en De Telegraaf.

 

Hoe goed zijn uw examens beveiligd?

Eerst de examenfraude op de inmiddels failliet verklaarde islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam en nu weer een grote fraude met examens op het ROC van Amsterdam. Hoe goed zijn bij u de examens beveiligd? Laat het ons weten!

Bij het ROC van Amsterdam zijn gestolen schoolexamens via sms en whatsapp te koop aangeboden. Inmiddels heeft de school Hoffmann bedrijfsrecherche ingeschakeld om de zaak te onderzoeken, zo melden de media.

De fraude speelde zich af bij de opleiding Juridische Dienstverlening aan de locatie mbo College Zuid in Amsterdam. Zeker 400 studenten moeten opnieuw examen doen, omdat de examens in vier verschillende vakken vanwege de fraude ongeldig zijn verklaard. De zaak kwam aan het licht toen de school een anonieme tip kreeg.

De fraude werd bekend tijdens de strafzaak tegen elf verdachten van diefstal en heling van examens bij de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam.

Fluitje van een cent
RTL Nieuws meldt dat het stelen van examens een fluitje van een cent is. De commerciële nieuwszender baseert zich op uitspraken van directeur Richard Franken van Hoffmann bedrijfsrecherche.

‘Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bij veel scholen de beveiliging van de examens en tentamens onder de maat is’, aldus Franken. Examens stelen is volgens hem vaak dodelijk simpel. ‘Soms gaat het om heel banale voorbeelden: bijvoorbeeld dat een tentamen een dag op het bureau van een docent blijft liggen of in een open kast. Het ligt voor het grijpen. Of voor het fotograferen, dat kan tegenwoordig heel makkelijk.’

Reageer!
Hoe is het op uw school gesteld met de beveiliging van de examens? Zijn de fraudegevallen bij Ibn Ghaldoun en het ROC van Amsterdam incidenten, of denkt u dat het een (veel) groter probleem is dan menigeen denkt? Laat het ons weten!

Ibn Ghaldoun-verdachten horen cel- en taakstraf eisen

De eisen van het Openbaar Ministerie tegen de verdachten van de examendiefstal op de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam varieert van taakstraffen tot 90 dagen cel.

Dit betekent dat geen van de elf verdachten nog de gevangenis in hoeft. De verdachten die een celstraf hoorde eisen, hebben al in voorarrest gezeten. Als de rechter in zijn oordeel meegaat in de gedachtegang van het OM, zal met aftrek van het voorarrest onder aan de streep nul dagen cel overblijven.

Er zijn naast de celstraffen taakstraffen geëist tot 240 uur. Het totale aantal uren taakstraf dat is geëist, bedraagt 2112. De rechter doet naar verwachting op 11 februari uitspraak.

Verdachten die worden veroordeeld kunnen daarna een schadeclaim verwachten van de Commissie van Examens. Het CvE zegt dat de claim in de tonnen kan lopen, omdat het maken, produceren en distribueren van één examen al zo’n 100.000 euro kost.

Door de examendiefstal moesten examens worden uitgesteld of opnieuw worden gemaakt.

Ibn Ghaldoun failliet, personeel op straat

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdagochtend het faillissement van de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun uitgesproken.

Het faillissement betekent het einde van de eerste islamitische school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Ibn Ghaldoun begon in het jaar 2000 in Rotterdam. Sinds de sluiting in 2010 van het Islamitisch College Amsterdam was Ibn Ghaldoun ook weer de enige islamitische vo-school.

De geschiedenis van de school in Rotterdam-Zuid hangt van problemen aan elkaar. De school kreeg boetes, omdat overheidsgeld onrechtmatig was gebruikt, onder andere voor reizen naar Mekka. Bovendien stonden er ten onrechte imams op de loonlijst. Ook bleven de prestaties jarenlang beneden peil.

Examenfraude
Voor de zomervakantie kwam Ibn Ghaldoun negatief in het nieuws, toen bleek dat leerlingen massaal examenfraude hadden kunnen plegen. Een aantal leerlingen werd in verband met deze zaak gearresteerd. De Inspectie van het Onderwijs bepaalde dat alle eindexamenkandidaten van Ibn Ghaldoun opnieuw examen moesten doen.

Na een vernietigend rapport van de inspectie over Ibn Ghaldoun, besloot staatssecretaris Sander Dekker van OCW in september om de bekostiging van de school per 1 november stop te zetten. Dit luidde het faillissement van Ibn Ghaldoun in, dat dinsdagochtend door de rechtbank in Rotterdam is uitgesproken.

Leerlingen kunnen blijven
Het faillissement betekent niet dat de 630 leerlingen over andere scholen worden verdeeld. Zij blijven in het huidige gebouw, waar tijdelijk een nevenvestiging komt van het de christelijke scholengemeenschap Melanchthon. Deze school valt onder de verantwoordelijkheid van Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omstreken (CVO). Ook de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam en de Stichting LMC VO zijn betrokken bij de bestuurlijke vormgeving van de tijdelijke school.

Staatssecretaris Dekker stelt voor de tijdelijke school 1500 euro extra per leerling beschikbaar, bovenop de reguliere bekostiging. Dit extra geld is bedoeld voor meer ondersteuning van de leerlingen en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken. De gemeente Rotterdam zorgt op termijn voor betere huisvesting. De tijdelijke situatie is alleen voor het huidige schooljaar. Het is de bedoeling dat er in augustus 2014 een nieuwe islamitische vo-school met een nieuw bestuur is.

Geen sociaal plan…
Het faillissement van Ibn Ghaldoun brengt met zich mee dat al het personeel is ontslagen. Omdat de school in de afgelopen jaren een miljoenenschuld heeft opgebouwd, is er geen geld voor een sociaal plan voor deze mensen. In de tijdelijke school op dezelfde locatie is in principe alleen plaats voor bevoegde docenten. Dit betekent voor veel leraren van Ibn Ghaldoun dat ze geen doorstart kunnen maken.

Barmhartige Samaritaan redt Ibn Ghaldoun

De Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam wordt de komende vier tot vijf jaar bestuurd door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Bestuursvoorzitter Wim Littooij van CVO vergelijkt de hulp die het christelijke bestuur biedt met die van de barmhartige Samaritaan uit de Bijbel.

De Ibn Ghaldoun-school raakte in ernstige problemen door massale examenfraude. Omdat de islamitische school eerder al negatief in het nieuws kwam, onder andere vanwege achterblijvende onderwijskwaliteit en financiële fraude, riep de Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge op de school te sluiten.

De school gaat echter niet dicht en blijft op dezelfde locatie in Rotterdam-Zuid. Wel krijgt de school waarschijnlijk een andere naam, omdat aan de naam ‘Ibn Ghaldoun’ een te negatief imago kleeft.

Het christelijke bestuur dat Ibn Ghaldoun nu onder zijn vleugels neemt, wordt geleid door Wim Littooij. Hij voerde namens de Rotterdamse schoolbesturen al het woord over de maatregelen die ook voor de andere vo-scholen in Rotterdam nodig waren vanwege de fraude bij de islamitische school.

Op de website van de Besturenraad licht Littooij toe waarom het christelijke CVO de helpende hand uitsteekt. ‘Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het als onze christelijke plicht onze hand uit te steken, een verantwoordelijkheid vanuit onze identiteit. Wij beroepen ons voor ons bestaansrecht op artikel 23, dat doen zij ook. Als wij dus bestaansrecht hebben, heeft Ibn Ghaldoun dat ook.’

De media melden dat bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van Ibn Ghaldoun de keuze om samen te gaan met het christelijke bestuur logisch vindt vanwege de islamitische denominatie van Ibn Ghaldoun.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft in een brief naar de Tweede Kamer aan hoe na de examenfraude bij Ibn Ghaldoun de stand van zaken nu is.