Weer examentrainingen bij Albert Heijn

Eindexamenkandidaten die bij Albert Heijn werken, kunnen via de Zaanse grootgrutter weer gratis examentrainingen volgen.

Vorig jaar volgden 2000 eindexamenkandidaten de examentrainingen. De meest gekozen vakken waren wiskunde, economie en Engels.

Lees meer…

Albert Heijn geeft gratis examentraining

Albert Heijn organiseert in de vier grote steden examentrainingen voor scholieren die vakkenvuller of caissière zijn, meldt NRC Handelsblad.

Sinds april organiseert de supermarktketen tweewekelijks examenklassen voor de 8000 vakkenvullers en caissières die eindexamen doen. De ouders hoeven hier niet voor te betalen. Ook is er gratis online examenbegeleiding. Albert Heijn wil zijn jonge werknemers hiermee een goede start geven op de arbeidsmarkt, schrijft NRC.

De VO-raad is er blij mee, meldt de krant. ‘Mooi voor kinderen die geen rijke ouders hebben’, reageert een woordvoerder van de sectororganisatie.

Lees meer…

Albert Heijn en gelijke kansen

Particuliere bijlessen waarvoor ouders wel moeten betalen, worden de laatste tijd in verband gebracht met kansenongelijkheid. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zeiden in januari in reactie op Kamervragen van GroenLinks dat het funderend onderwijs de verantwoordelijkheid heeft om alle leerlingen onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit aan te bieden.

De minister en de staatssecretaris zeiden echter ook dat ouders de vrijheid hebben om ervoor te kiezen buitenschoolse begeleiding in te schakelen. ‘Er heeft en zal altijd een particuliere markt voor bijlessen en huiswerkbegeleiding bestaan’, aldus Bussemaker en Dekker.

Lees meer…

 

Leraren willen dat bijles overbodig wordt

Een school moet alle ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden die nodig is, waardoor schaduwonderwijs overbodig is. CNV Onderwijs meldt dat bijna 90 procent van de achterban het eens is met deze stelling. 

Met schaduwonderwijs bedoelt de vakbond onder andere bijles en toets- en examentraining door commerciële bureaus en particuliere huiswerkbegeleiding. Dit extra aanbod voor ouders die er het geld voor (over)hebben, zou een negatief effect hebben op het reguliere onderwijs en de positie van leraren.

Bijles maakt ouders kritischer naar leraren

Uit een peiling van CNV Onderwijs blijkt dat leraren zich zorgen over de grote druk die kinderen ervaren. Ouders hebben volgens leraren steeds hogere verwachtingen van hun kinderen en geloven steeds meer in de maakbaarheid van de resultaten. Ook zou schaduwonderwijs ertoe leiden dat ouders kritischer zijn naar leraren.

Lees meer…

Examentraining inkopen is en blijft vrije keuze

Er is geen sprake van dat scholieren extern een examentraining moeten inkopen, zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de PvdA’ers Tanja Jadnanansing en Joyce Vermue.

‘Het is de verantwoordelijkheid van scholen om eindexamenkandidaten goed voor te bereiden op de examens. De benodigde voorbereiding en eventuele school-eigen of ingehuurde examentraining verzorgen scholen vanuit hun eigen budget. Uiteraard staat het scholieren en ouders vrij om als particulieren naast datgene wat de school aanbiedt extra examentrainingen af te nemen bij een partij die zij daarvoor geschikt achten’, zo schrijft de staatssecretaris.

Examentraining met korting

Jadnanansing en Vermue wilde ook van Dekker weten hoe hij denkt de aanwending van de CJP Cultuurkaart om 100 euro korting te krijgen op examentraining. Er is een aanbieder van dergelijke trainingen die deze kortingregeling kent. ‘Het is een individuele keuze van kaarthouders van de cultuurkaart om gebruik te maken van de aanbiedingen die aan het cultuurkaarthouderschap verbonden zijn’, aldus de staatssecretaris.

Het is volgens Dekker niet zo dat een dergelijke aanbieding scholen stimuleert om examentrainingen ‘af te schuiven op externe aanbieders’, zoals Jadnanansing en Vermue het in hun vragen verwoordden.