Onderwijsminister Dennis Wiersma wil de publieke functie van het onderwijs versterken en het private aanbod ‘aanpakken en terugdringen’. In een brief aan de Tweede Kamer staat onder andere dat hij een wettelijke limiet wil instellen voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Met deze brief reageert de minister op het advies Publiek karakter voorop dat de Onderwijsraad in december uitbracht. In dat advies staat dat de overheid het publieke karakter van het onderwijs beter moet beschermen en dat schoolbesturen als eerste verantwoordelijk zijn voor het behoud hiervan. Het advies staat in het teken van de toenemende invloed van privaat onderwijsaanbod, zoals huiswerkbegeleiding en examentrainingen. Dit aanbod vergroot volgens de raad kansenongelijkheid, doordat het kinderen van ouders met weinig geld op achterstand zet.

Minister Wiersma meldt nu in reactie op het advies dat het zijn ambitie is ‘de publieke functie van het onderwijs de komende jaren te versterken’. Hij verbindt dat aan het doel van het primair en voortgezet onderwijs, namelijk ‘dat elke leerling optimaal wordt voorbereid op persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren en op het vervolgonderwijs’.

Privaat aanbod ‘aanpakken en ontmoedigen’

Door het versterken van de publieke functie van het onderwijs verwacht Wiersma het private aandeel daarin terug te kunnen dringen. Hij schrijft dat hij dat wil ‘aanpakken en ontmoedigen’, onder meer door duidelijk aan te geven wat wel en niet de bedoeling is. Zo wil hij strengere eisen stellen aan privaat onderwijsaanbod. Ook wil de minister een wettelijke limiet instellen voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee volgt hij een motie van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop.

Lees meer…

Deel dit bericht: