Vlaamse openbare school weert foto hoofddoek

De openbare Da Vinci Campus in de Belgische plaats Ronse heeft een foto van een islamitische leerlinge niet op zijn Facebook-pagina geplaatst, omdat zij op die foto te zien is met een hoofddoek om.

De foto was gemaakt op de Youca Action Day, een jaarlijkse dag waarop Belgische scholieren en studenten bij een bedrijf gaan werken om geld voor goede doelen te verdienen. De islamitische leerlinge droeg op die dag een hoofddoek.

Maar omdat de openbare school in Ronse een verbod hanteert op zichtbare levensbeschouwelijke uitingen, werd de bewuste foto geweerd van de Facebook-pagina. Foto’s van andere leerlingen zonder hoofddoek werden wel geplaatst.

De schoolleiding redeneert dat het vrijwilligerswerk een activiteit van de school was en dat de leerlinge daarom geen hoofddoek had mogen dragen: ‘Als school vinden wij diversiteit en een mix van sociale en culturele verschillen een verrijking, maar deze beslissing kadert binnen onze taak om neutraal onderwijs aan te bieden.’

Richtlijn GO!

De school in Ronse zegt zich te baseren op een richtlijn van GO!, de koepel van openbaar onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Die richtlijn tegen zichtbare levensbeschouwelijke uitingen staat onder druk, omdat die zou botsen met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In augustus jongstleden bepaalde een Vlaamse rechter nog dat een islamitische leerlinge van het openbare GO!-atheneum De Ring in Leuven in de klas een hoofddoek mocht blijven dragen.

Leerling die dreigementen uitte weer op vrije voeten

Een leerling van het openbare Stedelijk Gymnasium Haarlem die ervan wordt verdacht op sociale media ernstige dreigementen te hebben geuit, komt onder voorwaarde op vrije voeten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Haarlem woensdag bepaald, meldt het Haarlems Dagblad.

De school aan de bel nadat de leerling op Facebook berichten had geplaatst over het doodschieten van medeleerlingen, meldde NH Nieuws op 3 maart.

Columbine High School

Hij plaatste een foto van de beruchte massamoord op Columbine High School in de Verenigde Staten in 1999. Onder die foto schreef hij volgens NH Nieuws ‘Er is een tribune gebouwd voor het bovenbouwtoneel van 1, 2 en 3 maart. Een ideale plek om leerlingen dood te schieten’.

De jongen werd gearresteerd en heeft volgens het Haarlems Dagblad twee weken vastgezeten. De raadkamer van de Haarlemse rechtbank besloot woensdag om hem onder bepaalde voorwaarden vrij te laten. Wat die voorwaarden zijn, is niet bekend.

Lees meer…

Gezin gaat nat door wintersportfoto’s op Facebook

Foto’s van een wintersportvakantie op Facebook hebben een ouderpaar uit de Noord-Brabantse gemeente Bergeijk een boete van 400 euro opgeleverd.

Het kind van het stel was niet op school, terwijl het geen vakantie was. Het vermoeden bestond dat het gezin op wintersport was. Dat bleek inderdaad het geval: andere ouders tipten de school dat het bewuste gezin op Facebook wintersportfoto’s had geplaatst.

De school gaf dat door aan de leerplichtambtenaar, die het gezin niet thuis trof en daarom een brief achterliet. Toen het gezin weer thuis was, ging de leerplichtambtenaar op huisbezoek. Het luxeverzuim werd toegegeven.

Omdat er in de bewuste schoolweek één studiedag zat, waarop de leerlingen vrij waren, kreeg het gezin een boete voor vier dagen luxeverzuim van in totaal 400 euro, zo heeft de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergeijk aan VOS/ABB laten weten.

Schoolmarketing moet ook online

Scholen voor voortgezet onderwijs doen steeds meer aan marketing, maar vergeten daarbij nog vaak de online media. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Het dagblad laat internetmarketingbedrijf Dokter Klik aan het woord, dat zegt dat scholen met een betere presentatie op de website én op Facebook meer ouders kan bereiken. “Wat veel scholen fout doen, is dat ze de groep-8-leerling aanspreken’, zegt Bastiaan Groot van Dokter Klik. ‘Die leerling komt helemaal niet op de site. Die wil naar de school van zijn beste vriendje. Het is de ouder die ’s avonds op de bank met een tablet op schoot scholen uitzoekt. En als je website dan mobiel slecht leesbaar is, ben je al in het nadeel.’

Op sociale media zijn scholen vaak afwezig, terwijl ouders daar juist wel zitten, met name op Facebook. Dokter Klik adviseert zijn klanten ook gericht te adverteren: op een regio, een leeftijdsgroep of opleidingsniveau. ‘Veel effectiever dan bijvoorbeeld 10.000 euro uitgeven aan een advertentie op een bus’.

VOS/ABB biedt leden al enkele jaren korting op een gerichte presentatie in de VO Gids, een bewaarboek dat jaarlijks gratis wordt verspreid onder alle leerlingen van groep 8 in Nederland. Daarin staat veel informatie over niveaus, concepten en profielen die vo-scholen aanbieden. De gids is geschreven voor zowel leerlingen als ouders en per regio kunnen vo-scholen eigen presentatiepagina’s vullen.

Lees hier het volledige artikel in de Volkskrant

 

 

Ziet u onacceptabel gedrag op sociale media?

Mensen die in het primair onderwijs werken worden vaker geconfronteerd met onacceptabel gedrag op sociale media dan werknemers in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en het gelijknamige programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onacceptabel gedrag op sociale media, zoals Facebook en Twitter, betreft onder andere schelden, vloeken, beledigen, het met opzet verspreiden van leugens en bedreigen. Van degenen die aangeven dat ze hiermee worden geconfronteerd, geeft het merendeel aan daar niet persoonlijk door te zijn getroffen.

Opmerkelijk is dat mensen die in het primair onderwijs werken vaker aangeven dat ze met onacceptabel gedrag op sociale media worden geconfronteerd dan mensen die in het voortgezet onderwijs werken. Het blijkt dat in het funderend onderwijs maar een op de drie werkgevers regels kent over wat wel en niet mag.

Er zijn verschillende manieren waarop werknemers reageren op onacceptabel gedrag op sociale media. De meeste die erop reageren, melden het bij hun werkgever of gaan erover in gesprek met de afzender, maar het komt ook vaak voor dat het wordt genegeerd.

Download enquête

Meer meisjes dan jongens verslaafd aan sociale media

Van de jongeren in Nederland zegt 17 procent verslaafd te zijn aan sociale media. Meisjes zeggen vaker dat ze hieraan verslaafd zijn dan jongens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de meisjes tussen 12 en 18 jaar zegt 22 procent verslaafd te zijn aan sociale media, zoals Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype of Youtube. Onder jongens van deze leeftijd is dit met 13 procent een stuk lager.

Meisjes zitten ook langer op sociale media: 14 procent is elke dag 5 uur of langer actief. Onder jongens is dit 6 procent. De meeste jongeren zitten 1 tot 3 uur per dag op sociale media. Maar 1 procent zegt geen sociale media te gebruiken.

Volgens 47 procent van de jongeren heeft sociale media een negatieve invloed op een of meerdere onderdelen van hun leven. Door sociale media kunnen ze zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, slapen ze slechter of presteren ze slechter op school. Meisjes hebben hier vaker last van dan jongens.

Lees meer…

Bussemaker wil dat jongeren ingrijpen bij geweld

Minister Jet Bussemaker van OCW roept jongeren op in te grijpen als zij getuige zijn van geweld. Directe aanleiding voor haar oproep is een geweldsincident waarvan een leerlinge van de openbare scholengemeenschap Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Rotterdam slachtoffer is geworden.

Volgens de minister is het vooral belangrijk dat jongeren aangifte doen als zij zijn mishandeld. ‘Daar begint het mee. We moet er met elkaar voor zorgen dat dit niet normaal wordt’, zo citeert de NOS haar. Ze vindt ook dat jongeren voor elkaar moeten opkomen. ‘Ga er de volgende keer tussen staan in plaats van filmpjes te maken, die je op GeenStijl plaatst. Kijk niet weg, maar treed op.’

Volgens de minister kunnen de scholen de aanpak van geweld tussen jongeren niet alleen aanpakken. ‘We moeten dit met elkaar doen. Scholen, ouders en jongeren onderling’, aldus Bussemaker.

De oproep van de minister volgt op verschillende filmpjes van geweld op internet. Op een van de filmpjes is te zien hoe een 15-jarig leerlinge van de openbare scholengemeenschap Thorbecke VO in Rotterdam hard wordt geschopt. De dader, een 15-jarige jongen, is opgepakt.

Hoewel de filmpjes op internet (gemakkelijk) zijn te vinden, doet VOS/ABB niet mee aan de verspreiding van dit soort materiaal. Vandaar dat in dit bericht niet naar dergelijke filmpjes wordt gelinkt.

Welke blunders maken leraren op sociale media?

Kennisnet heeft de ergste blunders van leraren op sociale media op een rij gezet.

Sociale media zijn ideaal voor leerkrachten die contact willen onderhouden met leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld Facebookpagina’s van klassen en schoolaccounts op Twitter maken het communiceren vaak gemakkelijker. bovendien sluiten sociale media goed aan bij de interesse van leerlingen.

Dat er voor leraren ook serieuze risico’s verbonden zijn aan het gebruik van sociale media, blijkt uit de don’ts en blunders die Kennisnet op een rij heeft gezet. Kennisnet geeft ook tips voor goed gebruik van sociale media.

Lees meer…