Mogelijk subsidie voor financiële educatie – PO/VO

Mogelijk komt er in 2024 subsidie voor financiële educatie in het primair en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de Tweede voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. In 2023 stelde het kabinet € 8 miljoen beschikbaar voor financiële educatie op het...

Extra geld voor financiële educatie – PO/VO

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt € 8 miljoen beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Het extra geld komt na de zomer eerst beschikbaar voor het mbo en in 2024 ook voor het...

SpaarWijs leert vmbo’ers verstandig met geld omgaan – VO

De Amsterdamse promovenda Aisa Amagir heeft het programma SpaarWijs! ontwikkeld. Met dit programma kunnen vmbo-leerlingen hun geldzaken beter leren begrijpen, beheren en plannen. Amagir onderzocht wat 15-jarige leerlingen in vmbo, havo en vwo van financiën afweten....

Máxima opent symposium over financiële educatie

Koningin Máxima heeft in Amsterdam een tweedaags internationaal symposium geopend over financiële educatie.Het symposium The Netherlands-OECD Global Symposium on Financial Resilience Throughout Life is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en...