Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt € 8 miljoen beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Het extra geld komt na de zomer eerst beschikbaar voor het mbo en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een van de maatregelen uit het actieplan van het kabinet om geldzorgen, armoede en schulden terug te dringen.

Minister Schouten komt voor de periode tot en met 2026 ook met ruim € 6 miljoen voor het Jeugdeducatiefonds. Via dat fonds kunnen scholen onder meer schoolspullen of bijles aanvragen voor leerlingen. Daarnaast is de subsidie aan Sam& verhoogd met € 4,5 miljoen tot € 14,5 miljoen. Sam& richt zich op het meedoen van kinderen, door bijvoorbeeld sport- en muziekles of een verjaardagspakket.

Lees meer…

Deel dit bericht: