Ministers blij met minder voorzichtige begrotingen – PO/VO

De demissionaire onderwijsministers zijn blij dat schoolbesturen niet meer zo voorzichtig begroten. Dat staat in een brief van hen aan de Tweede Kamer.De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob reageren met hun brief op een rapport van de Inspectie van het...

Slob wil reserves van samenwerkingsverbanden afpakken – PO/VO

Onderwijsminister Arie Slob wil dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hun financiële reserves gaan inzetten. Als zij dat niet doen, wil hij de reserves van de samenwerkingsverbanden afpakken. Slob zei in de Tweede Kamer dat hij niet kan begrijpen dat er...

Primair onderwijs teert fors in op reserves – PO

Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro. Dat meldt de PO-Raad op basis van jaarcijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De sectororganisatie concludeert dat er vorig jaar fors is ingeteerd op...