Rekeninstrument speciaal basisonderwijs geactualiseerd – PO

Bij Praktisch en nuttig > Financiën zit in de map Speciaal basisonderwijs het geactualiseerde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting. De actualisering betreft de leerlingentelling van 1 oktober 2021 en de exacte bedragen van de bekostiging voor de materiële...

Nieuwe rekeninstrumenten downloaden – PO

Bij Downloads>Financiën op deze website staan verschillende geactualiseerde rekeninstrumenten. U kunt ze downloaden uit onderstaande mappen.Basisschool Londo BAS 2022 vs 4okt2021Samenwerkingsverbanden MJB SWV Passend Onderwijs PO 2022 vs 21sept2021 Overdrachten SBO...

Rekeninstrument groeiregeling geactualiseerd – VO

In de map Samenwerkingsverbanden onder Downloads>Financiën op deze website vindt u een geactualiseerde rekeninstrument voor samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.Het betreft het rekeninstrumenten (‘Kijkdoos’) met betrekking tot de groeiregeling...

Geactualiseerde rekentools en toelichtingen – PO/VO

In verschillende mappen onder Downloads>Financiën op deze website zijn geactualiseerde rekeninstrumenten en toelichtingen geplaatst.Map samenwerkingsverbanden Kijkdoos 20-21 Groeiregeling voor SWV PO vs 6juli2021 Kijkdoos 20-21 Groeiregeling voor SWV VO vs...