Bijeenkomsten kennisnetwerken Financiën – PO/VO

VOS/ABB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de kennisnetwerken Financiën voor het primair en voortgezet onderwijs. Hieronder staan de eerstvolgende bijeenkomsten in mei en juni. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van financiën...

CPB: ‘Niet alles kan, scherpe keuzes nodig’ – PO/VO

Onder andere op het gebied van onderwijs moet de regering komende jaren scherpe financiële keuzes maken. ‘Niet alles kan, en zeker niet tegelijk’, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2024. In het CPB-plan staat dat er...

Hogere reserves door NPO en lerarentekort – PO/VO

In 2022 bedroeg het totaalbedrag aan (mogelijk) bovenmatige reserves in het primair en voortgezet onderwijs € 1,62 miljard. Het positieve financiële resultaat kwam uit op € 588 miljoen. Dat meldt het ministerie van OCW. De reserves en het positieve resultaat zijn...

Themabijeenkomst ‘Naar activeren en afschrijven’ – PO/VO

Op 20 maart is de online themabijeenkomst ‘Naar activeren en afschrijven’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de kennisnetwerken Financiën van VOS/ABB en gaat over een andere manier waarop groot onderhoud kan worden verwerkt. De verwerking en de...

Detachering met vrijstelling van btw – PO/VO

De detachering van personeel van onderwijsinstellingen bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kan onder de vrijstelling van btw vallen. In 2018 is de btw-vrijstelling voor structurele detachering van personeel van onderwijsinstellingen bij...