Oproep aan schoolbesturen om in opstand te komen

De aangekondigde onderwijsstaking op 6 november gaat het verschil niet maken. Daarom moeten schoolbesturen in opstand komen.

Deze oproep komt van Jeroen Goes, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Fluvium voor openbaar primair onderwijs in het Rivierengebied.

‘Onderwijs moet meer laten zien waar het mee bezig is’

‘Ik vind transparantie ontzettend belangrijk. Volgens mij moeten we als sector meer en beter laten zien waar we mee bezig zijn.’ Dat zegt  Jeroen Goes, voorzitter van het het college van bestuur van Stichting Fluvium, in een interview met de PO-Raad.

Volgens hem moeten schoolbestuurder altijd voor ogen houden waar het in het onderwijs allemaal om gaat, namelijk de leerlingen. ‘Zo zat ik laatst aan tafel met het samenwerkingsverband en de gesprekken worden soms zo abstract. Terwijl het eigenlijk gaat om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die we zo goed mogelijk onderwijs willen bieden. Dat vergeten bestuurders soms wel eens.’

Hij gaat ook in op de financiële verantwoording. ‘Ik merk dat het voor ouders, leraren en directeuren, die zitting hebben in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, best een hele kluif is om je door pagina’s van tabellen en cijfers te worstelen. Dit jaar heb ik de begroting voor het eerst visueel laten vormgeven. Dat hielp voor ons heel goed bij het voeren van een open gesprek over de verschillende bedragen.’

Lees het hele interview

In het hele land moties tegen sluiting kleine scholen

Overal in het land komen gemeenteraden in het geweer tegen de door de Onderwijsraad voorgestelde sluiting van kleine scholen. In tal van gemeenten is inmiddels een motie aangenomen, waarin de raadsleden een dringend beroep doen op de staatssecretaris om niet in te gaan op dit advies van de Onderwijsraad.

In de protestmotie geven de gemeenteraden allemaal aan dat kwaliteit van onderwijs niet afhankelijk is van het aantal leerlingen. Ook vinden ze dat het lokale bestuur behoort te beslissen over eventuele sluiting van een school, om de regionale situatie te kunnen meewegen.

Een goed voorbeeld is de gemeente Neerijnen in de Betuwe. Deze gemeente omvat 10 dorpen (Hellouw, Haaften, Tuil, Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert), en telt 11 basisscholen. Drie daarvan (in Tuil, Est en Opijnen)  hebben minder dan 100 leerlingen en zouden dus volgens de Onderwijsraad hun deuren moeten sluiten. De gemeenteraad spreekt in zijn motie uit dat niet het leerlingenaantal, maar de kwaliteit van onderwijs bepalend moet zijn voor het bestaansrecht van de scholen, en die kwaliteit is op deze scholen in orde. Daarnaast staat in de motie dat op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven: 'Dit is geen zaak voor Den Haag'. Sluiting van de kleine scholen treft niet alleen jonge gezinnen, maar heeft ook grote gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen, aldus de gemeenteraad. De plaatselijke schoolbesturen Fluvium voor openbaar onderwijs en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs ondersteunen de motie.

'Tekentafel lijkt niet op de werkelijkheid'
Algemeen directeur Anita Burlet van Stichting Fluvium geeft desgevraagd een toelichting op de situatie: 'Op de tekentafel bij de Onderwijsraad lijkt het simpel, maar kom eens kijken hoe de werkelijkheid is. De gemeenten hier beslaan een grote oppervlakte en omvatten veel kleine dorpen. Het gebied wordt doorsneden door grote rivieren, snelwegen en spoorlijnen zoals de Betuwelijn.  Veel kernen hebben maar één school, en als we die dan moeten sluiten omdat er minder dan 100 leerlingen zijn, wordt het onderwijs door al die barrières hier slecht bereikbaar.' Ook Burlet wijst erop dat de kwaliteit in de kleine scholen op orde is: 'Dankzij het grotere bestuursverband met 15 scholen kunnen we in die kleine scholen toch veel voor elkaar krijgen. Dat is zichtbaar in de resultaten.'

Net als in Neerijnen hebben de gemeenteraden in veel andere gemeenten in maart een zelfde motie aangenomen als protest tegen de plannen van de Onderwijsraad. Dat gebeurde onder meer al in Joure, Het Bildt, Dantumadeel, Leeuwarderadeel, Hoogeveen, Stadskanaal, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Almelo, Tubbergen, Twenterand, Kampen, Ede, Putten, Aalten, Brummen, Heerlen, Schiedam, Bernisse en Schagen.

Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u op 'gerelateerde berichten' in het rode vlak hiernaast.