Extra geld voor financiële educatie – PO/VO

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt € 8 miljoen beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Het extra geld komt na de zomer eerst beschikbaar voor het mbo en in 2024 ook voor het...

Máxima opent symposium over financiële educatie

Koningin Máxima heeft in Amsterdam een tweedaags internationaal symposium geopend over financiële educatie.Het symposium The Netherlands-OECD Global Symposium on Financial Resilience Throughout Life is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en...