‘Alle scholen moeten uitgaan van gelijkwaardigheid’ – PO/VO

Elke school moet kinderen leren waarom gelijkwaardigheid tussen alle mensen belangrijk is. Dat zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks in een artikel van De Correspondent.Het artikel staat in het teken van de nieuwe burgerschapswet. In die wet, die per 1...

Op school leer je verschillen kennen en respecteren – PO/VO

Lessen over diversiteit zijn belangrijk om kinderen te leren dat we allemaal anders zijn. Dat vindt de Rotterdamse citypastor Harold Schorren.Hij reageert in Trouw op een commentaar in diezelfde krant van de Tilburgse hoogleraar Erik Borgman, die tevens adviseur is...

Openbare scholen zijn de samenleving in het klein – PO/VO

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn zo betekenisvol, omdat ze de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn. Dat benadrukt bestuurder Roel Versleijen van het Limburgse schoolbestuur Akkoord!-PO in een interview op het kernwaardenportaal...

Met de stem van de leerling kernwaarden laten leven – PO/VO

Hoe kan de school samen met de leerlingen betekenis geven aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs? Daarover staan tips op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn verbonden aan de pluriforme...