Hoe kan de school samen met de leerlingen betekenis geven aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs? Daarover staan tips op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu.

De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn verbonden aan de pluriforme en democratische samenleving. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de openbare school. Leerkrachten en leerlingen geven samen invulling aan de kernwaarden.

Om leerlingen democratische vaardigheden te leren die passen bij onze samenleving, is het belangrijk om hun de verantwoordelijkheid te geven en ze te betrekken bij besluiten binnen de school. Op die manier leren leerlingen dat hun mening telt. Hiervoor kunnen scholen bijvoorbeeld de tool De Vreedzame School gebruiken.

Lees meer op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu.

Deel dit bericht: