Waar zijn grootste risico’s op onderwijsachterstanden?

Het ministerie van OCW en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. 

De online kaarten zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Voor die verdeling gebruikt het ministerie van OCW een nieuwe indicator die is ontwikkeld door het CBS. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld.

Met behulp van de nieuwe indicator kunnen onderwijsscores worden berekend per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling. De onderwijsscores bij elkaar opgeteld vormen de achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit. Op basis daarvan verdeelt OCW het onderwijsachterstandenbudget.

Om het toegekende geld zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het voor gemeenten van belang om te weten waar het risico op onderwijsachterstanden het grootst is. Dat kunnen ze tot op wijkniveau zien op de online kaarten die nu voor iedereen beschikbaar zijn.

‘Geen bezuiniging op onderwijsachterstandenbeleid’

Demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW spreekt tegen als zou hij 65 miljoen euro bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid.

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff wilde naar aanleiding van een brandbrief van de gemeenten weten of Dekker voornemens is ‘de bezuiniging van 65 miljoen euro op het onderwijsachterstandenbeleid terug te draaien’.

De staatssecretaris zegt dat er geen sprake is van een bezuiniging, maar van een ‘ramingsbijstelling ten gevolge van de algemene leerlingendaling in het primair onderwijs en vanwege het feit dat het opleidingsniveau van ouders stijgt’.

Hij wijst er ook op dat bij de vaststelling van de onderwijsbegroting voor 2016 de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ramingsbijstelling.

Lees meer…

Nieuwe indicator onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW verwacht begin januari de eindrapportage te kunnen presenteren van een onderzoek naar een nieuwe indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het eerste deel ervan afgelopen najaar heeft afgerond. Naar aanleiding daarvan was er op 14 december een eerste bijeenkomst met informatie over de nieuwe indicator.

Voorspelmodel onderwijsachterstandenbeleid

In de eindfase van het onderzoek worden de resultaten vertaald naar een voorspelmodel voor de invloed van specifieke omgevingskenmerken op de onderwijsprestaties van leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om het opleidingsniveau van de ouders, het land van herkomst en de verblijfsduur in Nederland en de vraag of een gezin in de schuldsanering zit.

Het is de bedoeling dat de nieuwe indicator wordt gebruikt voor zowel de gewichtenregeling voor scholen als voor de verdeling van het geld voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Lees meer…