Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd – PO/VO

De ministeries van OCW en VWS hebben een factsheet gepubliceerd om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.De factsheet vermeldt duidelijk dat het bieden van medische zorg aan leerlingen geen onderdeel is van het onderwijsproces. Het...

Onderwijs in het nauw door duurdere zorg – PO/VO

Het toenemend beslag van de zorg op mensen en middelen leidt er in de toekomst toe dat onder andere het onderwijs in het nauw komt. Dat meldt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Kiezen voor houdbare zorg.Ook andere sectoren, zoals...

Nederlanders niet heel bezorgd over onderwijs

Nederlanders maken zich een stuk minder zorgen over het onderwijs dan over de gezondheids- en ouderenzorg. Dat blijkt uit Burgerperspectieven 2019/1 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).De problemen die in het onderwijs worden ervaren, behoren niet tot de...