Het toenemend beslag van de zorg op mensen en middelen leidt er in de toekomst toe dat onder andere het onderwijs in het nauw komt. Dat meldt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Kiezen voor houdbare zorg.

Ook andere sectoren, zoals huisvesting, armoedebestrijding en leefomgeving, kunnen in het nauw komen als de zorg steeds duurder wordt. ‘Dat is niet in het belang van de publieke waarden in die sectoren, en kan paradoxaal genoeg per saldo zelfs negatief uitpakken voor de (volks)gezondheid’, aldus de WRR.

Zorg steeds duurder

Het aandeel van de uitgaven aan het onderwijs in de totale collectieve uitgaven is sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw constant gebleven, terwijl het aandeel van de uitgaven aan de zorg structureel is toegenomen.

In 2019 gaf de overheid 70 miljard euro uit aan de zorg. Dat was goed voor bijna een kwart (24%) van de collectieve uitgaven. Ter vergelijking: naar het onderwijs ging in dat jaar 40 miljard euro en naar defensie 10 miljard.

Keuzes maken

De raad vindt dat de keuzeprocessen over de zorg, en over de inzet en verdeling van mensen en middelen daarbij, beter vorm moeten krijgen. De WRR adviseert de regering keuzes te maken vanuit publieke waarden binnen én buiten de zorg.

Lees meer…

Deel dit bericht: