Algemene ledenvergadering op 13 november in Gouda

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdagmiddag 13 november in Gouda. Locatie: openbare praktijkschool Het Segment (vlak bij station Gouda).

U bent welkom vanaf 12 uur voor een lunch. Ondertussen kunt u deelnemen aan een rondleiding door de school. Na de lunch zal directeur Arjen Koops van Het Segment een korte presentatie over zijn school geven.

Vervolgens begint de algemene ledenvergadering onder leiding van Ron den Hartog, voorzitter van het bestuur van VOS/ABB. De gebruikelijke zaken zullen aan de orde komen, zoals de jaarrekening over 2018 en de begroting voor 2020.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels zullen tijdens de ALV een toelichting geven op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Na afloop verzorgen leerlingen van Het Segment een gezellige borrel met hapjes. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering kan via kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2019’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en of u alleen komt of met één of meer collega’s.

Let op: uiteraard is de ALV alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB!

Gunst van leerling belangrijk in tijden van krimp

Het voortgezet onderwijs voelt de krimp van het aantal leerlingen. Het Algemeen Dagblad illustreert dat aan de hand van de situatie in het Groene Hart.

In de editie Groene Hart van het AD staat een artikel over de situatie in dit gebied, dat te maken met een dalend aantal leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs gaat.

Ondanks krimp meer aanmeldingen

Ondanks de krimp groeit het openbare Schoonhovens College. Rector-bestuurder Berend Buddingh vertelt in de krant dat dit te maken heeft met een toename van het aantal aanmeldingen uit Lopik en de omliggende Krimpenerwaard.

De christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven daarentegen ziet het aantal aanmeldingen afnemen. Sectordirecteur Arthur Seton zegt in het AD Groene Hart dat alle scholen in Gouda en Schoonhoven met elkaar moeten samenwerken om krimp op te vangen.

Leerlingen trekken in tijden van krimp

In het artikel komt eveneens rector-bestuurder Jan Rozema van het openbare Coenecoop College met vestigingen in Boskoop en Waddinxveen aan het woord. Deze school heeft ondanks de krimp ook meer aanmeldingen. ‘Alle scholen doen er nu alles aan om nieuwe leerlingen te trekken’, aldus Rozema.

Onder andere het openbare Coornhert Gymnasium in Gouda, de eveneens openbare Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman en de christelijke scholengemeenschap Goudse Waarden hebben volgens het AD minder aanmeldingen dan de afgelopen jaren.