‘Doorstroomtoets vergroot kansenongelijkheid’ – PO/VO

De doorstroomtoets werkt kansenongelijkheid in de hand. Dat stelt directeur Irene de Later van de Haarlemse openbare basisschool De Molenwiek in een artikel in Vrij Nederland. De doorstroomtoets is er gekomen ter vervanging van de vroegere eindtoets in groep 8 van de...

Afwijkende resultaten doorstroomtoets – PO/VO

De resultaten van de nieuwe doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de toetsmethode wel betrouwbaar is. Dat meldt de Volkskrant. Op de ene school hebben de leerlingen...

Handreiking schooladvisering geactualiseerd – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft vanwege nieuwe wet- en regelgeving de Handreiking schooladvisering geactualiseerd. De geactualiseerde handreiking gaat onder andere over de nieuwe term ‘doorstroomtoets’, die vanaf dit schooljaar de oude term...

Kernwaarden openbaar onderwijs in VO Gids – PO/VO

Op een paginagrote advertentie in de VO Gids staan de kernwaarden van het openbaar onderwijs prominent vermeld. Met deze advertentie in de landelijke keuzegids voor groep 8-leerlingen wijzen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) erop dat in openbare...