Het ministerie van OCW heeft vanwege nieuwe wet- en regelgeving de Handreiking schooladvisering geactualiseerd.

De geactualiseerde handreiking gaat onder andere over de nieuwe term ‘doorstroomtoets’, die vanaf dit schooljaar de oude term ‘eindtoets’ vervangt. De nieuwe term moet duidelijk maken dat groep 8 van de basisschool niet een eindstation is, maar dat leerlingen zich ook na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven ontwikkelen.

Een ander punt dat in de geactualiseerde handreiking wordt toegelicht, is het nieuwe tijdpad van voorlopig schooladvies naar aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs. Leerlingen uit groep 8 krijgen al eerder in het jaar hun schooladvies en maken eind januari of begin februari een doorstroomtoets. Ze melden zich in principe tussen 25 en 31 maart aan bij een middelbare school.

In de handreiking staat ook wat er niet verandert. Zo blijft de keuzevrijheid tussen verschillende toetsen voor scholen bestaan. Ook blijft de volgorde van schooladvies en toets hetzelfde: eerst schooladvies, daarna doorstroomtoets. Wat ook blijft, is dat de basisschool leidend is in het advies voor vervolgonderwijs.

Download geactualiseerde handreiking

Deel dit bericht: