Zorgplicht voor veiligheid en gezondheid – PO/VO

Op grond van de Arbowet hebben de werkgevers – in casu de schoolbesturen – een zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dat benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op Kamervragen over onder andere de geluidsnormen in...