Op grond van de Arbowet hebben de werkgevers – in casu de schoolbesturen – een zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dat benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op Kamervragen over onder andere de geluidsnormen in gymzalen en het risico dat leraren daar gehoorschade oplopen.

De vragen van D66-fractieleider Jan Paternotte volgden op een uitzending in februari van het onderzoeksjournalistieke programma Pointer van KRO-NCRV. Dat ging over een onderzoek van Fontys Hogescholen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het geluid in gymzalen vaak boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt. Als het geluid langdurig harder is dan 80 dB, kan gehoorschade ontstaan.

Volgens de Arbowet moeten werkgevers voorlichting geven over de gevaren van werken in hard geluid en moeten zij gehoorbescherming aanbieden. Vanaf een dagelijkse blootstelling aan 85 dB moet die gehoorbescherming verplicht worden gedragen en moet de werkgever gaan kijken of het geluid beperkt kan worden.

De minister bevestigt in haar antwoorden dat op grond van de Arbowet werkgevers een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers hebben. ‘Vanuit die zorgplicht moet de werkgever de risico’s van het werk in kaart brengen en passende maatregelen nemen ter voorkoming van deze risico’s’, aldus Paul.

Lees meer…

De kwestie rond hard geluid in gymzalen en de Arbowet is bepaald niet nieuw. Het wordt van tijd tot tijd door de journalistiek en politiek herontdekt. In 2014 publiceerde VOS/ABB al een artikel over hard geluid in gymzalen en het gebruik van gehoorbeschermers.

Lees het artikel Decibellen vliegen leraren om de oren

Deel dit bericht: