Gymnasium voor álle leerlingen die slim genoeg zijn

Gymnasia in Rotterdam gaan talentvolle leerlingen van basisscholen helpen. Het gaat om kinderen die de potentie lijken te hebben om naar het gymnasium te gaan, maar die uit gezinnen komen waarin de keuze voor deze vorm van onderwijs niet vanzelfsprekend is.

Er komen talentklassen voor in totaal 60 leerlingen uit groep 8. Zij krijgen een middag per week extra les in taal en algemene ontwikkeling. Als ze het goed doen, kunnen ze naar het gymnasium. Ook hun ouders worden getraind. Tijdens twaalf bijeenkomsten krijgen zij handvatten voor de ondersteuning van hun kinderen.

De gymnasia die aan het project meedoen zijn het openbare Erasmiaans Gymnasium, het protestants-christelijke Marnix Gymnasium, het eveneens christelijke Gymnasium Calvinum en het interconfessionele Gymnasium Sint-Montfort. Rector Paul Scharff van het Erasmiaans Gymnasium en initiatiefnemer van de talentklassen. Hij vindt dat gymnasiaal onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle kinderen die er slim genoeg voor zijn.

De talentklassen worden betaald door de gymnasia zelf. De gemeente Rotterdam en het programma Beter presteren financieren het ouderprogramma.